Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της, για την συνέχιση της εξαίρεσης συμμετοχής της από τη Διακλαδική Επιτροπή θέματος παρά του ότι η Ομοσπονδία, αποτελεί τον νομικά κατοχυρωμένο θεσμό τις εκπροσώπησης των Στρατιωτικών και επί του ανωτέρω τομέα.

2. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του πρώην ΑΝΥΕΘΑ κ. Παναγιώτη Ρήγα, η ανωτέρω Επιτροπή με αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών, επί αιτημάτων συμμετοχής στρατιωτικών στις κατηγορίες όσων συναδέλφων μας αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα και περιγράφονται στο άρθρο 2, αποτελείται από:

          «α.   το Διευθυντή του Κλάδου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ, ως Πρόεδρο,

           β.   το Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ,

           γ.   το Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΣ,

           δ.   το Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΓΕΝ,

           ε.   το Διευθυντή της Διεύθυνσης Μέριμνας Προσωπικού του ΓΕΑ,

          στ. το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, ως μέλη και

           ζ. τον αρμόδιο Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου ή της Διεύθυνσης του οικείου Κοινού Σώματος, ως μέλος και εισηγητή με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς του, αντίστοιχα.»

3. Κατά την πρόσφατη συνάντηση μας με τον ΥΦΕΘΑ κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, τονίστηκε από την Ομοσπονδία μας ότι αποτελεί ανεξήγητο γεγονός πως σε μία επιτροπή με αρμοδιότητα εξέτασης τέτοιων ευαίσθητων κοινωνικά αιτημάτων εξαιρείται της συμμετοχής το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των στρατιωτικών, ιδίως επί των συγκεκριμένων θεμάτων.

4. Η εξαίρεσή μας δε από την παραπάνω επιτροπή, αποτελεί στέρηση του αναφαίρετου δικαιώματος του στρατιωτικού να εκπροσωπείται από το θεσμικό όργανο που επέλεξε και φίμωση μιας άποψης που θα συνεισφέρει στην ολόπλευρη κατανόηση των πτυχών κάθε περίπτωσης με σκοπό την εξεύρεση της καταλληλότερης λύσης.

5. Ο ΥΦΕΘΑ, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής δεσμεύτηκε για την λήψη σχετικής πρωτοβουλίας από μέρους του, προκειμένου να θεσμοθετηθεί η εκπροσώπηση της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., στην παραπάνω επιτροπή, υποσχέθηκε δε την εξέταση σχετικού αιτήματος μας για άμεση τοποθέτηση μέλους της Ομοσπονδίας μας στην ανωτέρω επιτροπή με συμβουλευτικό ρόλο.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6. Δεδομένου ότι η εν ισχύ Υπουργική Απόφαση του πρώην ΑΝΥΕΘΑ, μας απομακρύνει από τον κοινό μας σκοπό που είναι η εξεύρεση λύσεων επί των προβλημάτων του στρατεύματος,  ζητούμε και απαιτούμε την άμεση τροποποίηση του Άρθρου 3  με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στην ανωτέρω Επιτροπή, ως αυτονόητο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση των φορέων της θεσμικής εκπροσώπησης των στρατιωτικών που απορρέουν από το ρόλο που τους προσέδωσε η κείμενη νομοθεσία.

7. Καλούμε δε την πολιτική μας ηγεσία μέχρι την υλοποίηση της ανωτέρω τροποποίησης της ΥΑ, να προβεί στην άμεση τοποθέτηση εκπροσώπου της Ομοσπονδίας ως συμβουλευτικό μέλος στην ανωτέρω Επιτροπή.

8. Εισηγητής: Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού Ασμχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλ. 6983 515236

9. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

  Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook