Μεταφορικό Ισοδύναμο Στρατιωτικών που υπηρετούν στις παραμεθόριους  Νήσους.

1. Όπως ενημερωθήκαμε από μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ των Νήσων Λέσβου Χίου και Σάμου κατά την διαδικασία εγγραφής τους στην πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, για να ενταχθούν στο ευεργετικό μέτρο του (α) σχετικού (Μεταφορικό Ισοδύναμο) το σύστημα δεν έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις τους αναφέροντας ως λόγο απόρριψης ότι η διεύθυνσή των αιτούντων δεν είναι από νησί αλλά από τον τόπο καταγωγής τους (ενώ υπηρετούν κανονικά σε νησί που προϋποθέτει ο Νόμος και με νόμιμο παραστατικό – Μισθωτήριο ακινήτων) προτρέποντας τους παράλληλα αν ανήκουν στις κατηγορίες των Σωμάτων Ασφαλείας να επιβεβαιώσουν οι ίδιοι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αποστείλει τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Κατόπιν επικοινωνίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων με υπάλληλο από τις πληροφορίες του μεταφορικού ισοδύναμου, τους ανέφερε ότι για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία εγγραφής τους, απαιτείται η αποστολή από το Υπουργείο Άμυνας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναλυτικών στοιχείων των στελεχών που να φαίνεται η χρονική περίοδος που θα υπηρετούν τα στελέχη στη παραμεθόριο (πχ. Από 10 Ιουλ 2018 μέχρι 30 Αυγ 2020 ) στοιχεία που φυσικά λόγω της φύσης του επαγγέλματος μας είναι αδύνατο να γνωρίζουμε.

3. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το (β) όμοιο όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από 11/4/2019 στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του (α) σχετικού, προστέθηκε μεταξύ άλλων και η υποπερίπτωση θθ΄ ως εξής: «Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί».

4. Παρακαλούμε όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) προβεί στην κατά την κρίση της απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εφαρμοστεί ο Νόμος και να δοθεί στους συνάδελφους που υπηρετούν στις παραμεθόριους νήσους η δυνατότητα να μειώσουν τα μεταφορικά τους έξοδα, και να νιώσουν το αίσθημα της δικαιοσύνης και ισονομίας .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Υπλγός (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Κουτσίδης
Τχης (ΑΠΒ)

 

Facebook