ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

             Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ. ενημερώνει τα μέλη της ότι έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της  Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από το 98 ΤΥΕΘ/ΣΤΕΠ για τα στελέχη που υπηρετούν στη Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και ανήκουν σε όλους τους κλάδους  των Ενόπλων  Δυνάμεων.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και με ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. από 10 Φεβρουαρίου 2020, η ένταξη των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση είναι ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός το οποίο αλλάζει τα δεδομένα της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας των στρατιωτικών και αποτελεί ακόμη μία δικαίωση για την Ομοσπονδία μας καθώς ήταν κύριο αίτημα της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ

            Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση συμβάλει στην ομαλή και απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ιατρών που συνυπογραφούν, των ΦΚΑ που ελέγχουν, εγκρίνουν και καλύπτουν οικονομικά την δαπάνη και των φαρμακείων, εξομαλύνοντας τις υπάρχουσες γραφειοκρατικές και χρονικές διαδικασίες στους ελέγχους των συνταγών και της αποζημίωσης των στελεχών.

           Επισημαίνεται ότι Το βιβλιάριο Νοσηλείας (ΒΝ) ΔΕΝ καταργείτε καθώς η εφαρμογή αφορά προς το παρόν μόνο την ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Υπλγός (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Κουτσίδης
Τχης (ΑΠΒ)

 

Facebook