Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εκλογών Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, ανακοινώνει ότι την Κυριακή 04 Αυγούστου 2019, διεξήχθησαν στα γραφεία του Δήμου Λέσβου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 στη Μυτιλήνη, εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής της και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.).

2. Κατόπιν της καταμετρήσεως των ψηφοδελτίων και των σταυρών, από την εφορευτική επιτροπή, ανακοινώνονται τα ονοματεπώνυμα όσων εκλέγονται κατά σειρά ψήφων ως κάτωθι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Υπλγός (ΤΔ) Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης του Γεωργίου
 2. Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης του Μιχαήλ
 3. Ανθσγός (ΤΕΑ) Σταμάτιος Κατσαμπής του Βασιλείου
 4. ΕΜΘ Ανθστής (ΠΒ) Δημήτριος Ιωαννίδης του Ευστρατίου
 5. ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Ελευθερίου Παναγιώτης του Εμμανουήλ
 6. ΕΜΘ Αλχίας (ΔΒ) Σταύρος Τράτας του Παναγιώτη
 7. ΕΜΘ Αλχίας (ΠΒ) Κωνσταντίνος Πρωτόγηρος του Ευστρατίος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 1. Υπλγός (ΤΔ) Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης του Γεωργίου
 2. Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης του Μιχαήλ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Τχης (ΕΜ) Βουρνάζος – Πατεστος  Στυλιανός του Αχιλλέα
 2. Υπσγός (ΤΗΓ) Αυτζιόγλου Αργύριος του Σταματίου
 3. ΕΜΘ Αλχίας (ΠΒ) Αραμπατζής Δημήτριος του Μιλτιάδη

3. Μετά τις εκλογές ακολούθησε Δ.Σ μεταξύ των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με σκοπό την διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας για την ανάθεση καθηκόντων. Κατόπιν αυτού ανακοινώνεται ότι εξελέγησαν και ανατίθενται τα καθήκοντα όπως παρακάτω:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπλγός (ΤΔ) Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης του Γεωργίου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανθσγός(ΤΕΑ) Σταμάτιος Κατσαμπής του Βασιλείου
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης του Μιχαήλ
ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΕΜΘ Ανθστής (ΠΒ) Δημήτριος Ιωαννίδης του Ευστρατίου
ΤΑΜΙΑΣ:  ΕΜΘ Αλχίας (ΤΘ) Ελευθερίου Παναγιώτης του Εμμανουήλ
ΜΕΛΟΣ: ΕΜΘ Αλχίας (ΔΒ) Σταύρος Τράτας του Παναγιώτη
ΜΕΛΟΣ: ΕΜΘ Αλχίας (ΠΒ) Κωνσταντίνος Πρωτόγηρος του Ευστρατίου

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης διαβεβαιώνουν όλους τους συναδέλφους, ότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να συνθέσουμε από κοινού, προτάσεις και ιδέες που θα αναδείξουν τα προβλήματα μας αλλά και τη γενικότερη προσφορά μας στην τοπική κοινωνία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Υπλγός (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Κουτσίδης
Τχης (ΑΠΒ)

 

Facebook