ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

                                                                                                     13 Σεπτεμβρίου 2019

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.) ενημερώνει τα μέλη της ότι αντιπροσωπεία του Δ.Σ αποτελούμενη από τους Υπλγό (ΤΔ) Ευστράτιο Χαραλαμπέλλη, Τχη (ΑΠΒ) Θεόδωρο Κουτσίδη, Υπσγό (ΤΗΓ) Αργύριο Αυτζιόγλου, ΕΜΘ Ανθστή (ΠΒ) Δημήτριο Ιωαννίδη, ΕΜΘ Αλχίας (ΔΒ) Σταύρο Τράτα και ΕΜΘ Αλχία (ΠΒ) Κωνσταντίνο Πρωτόγηρο με τις ιδιότητες του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής, αναπληρωτή Γραμματέα, και μελών αντίστοιχα συναντήθηκαν την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα  10:00 , κατόπιν αιτήματος που είχε υποβάλει η Ένωση, με τον Δκτη της 98 ΑΔΤΕ και ΑΔΦ Λέσβου, Υποστράτηγο Χρήστο Πουλιανίτη, σε πολύ καλό και συναδελφικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να αναλύσει στον Στρατηγό Δκτη τον σκοπό ίδρυσης της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ, που είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και τόνωση  του επαγγελματικού, εργασιακού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των συναδέλφων, η συνεχής προσπάθεια  βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, η επιμόρφωση και η επαγγελματική κατάρτιση των στρατιωτικών καθώς και η ανάγκη για ενημέρωση των συναδέλφων που υπηρετούν σε Μονάδες και Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για τα τρέχοντα και υπαρκτά θέματα που απασχολούν αυτούς και τις οικογένειές τους, καθώς επίσης και τις δράσεις που είναι διατεθειμένη να αναλάβει η Ένωση μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) για την επίλυσή τους.

Η επαφή και η συνεργασία με τον Ανώτατο Στρατιωτικό Διοικητή έχει ως στόχο την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών, εργασιακών και προσωπικών  προβλημάτων όλων των στρατιωτικών της Λέσβου και θεωρείται  υψίστης σημασίας και προτεραιότητας  για την Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.

Τέλος ο Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ τον ευχαρίστησε για την φιλοξενία και το κλίμα άριστης συνεργασίας και οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την ανάγκη να υπάρχει συχνή επικοινωνία, προκειμένου να αναδεικνύονται και να επιλύονται όσο των δυνατόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα των στελεχών, μέσα στα όρια που ορίζουν οι νόμοι και οι στρατιωτικοί κανονισμοί. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Υπλγός (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Κουτσίδης
Τχης (ΑΠΒ)

 

Facebook