ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ εκφράζει την ικανοποίησή της για τον τρόπο διεξαγωγής της εκπαίδευσης των στελεχών όλων των Όπλων – Σωμάτων σε σχολεία, τα οποία υλοποιούνται μέσω ΔΙ.ΜΑ. ή τηλεκπαίδευσης με τη χρήση κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς τη φυσική παρουσία.

Με το σχετικό έγγραφό μαςδιαβάστε εδώ” αναδείξαμε ότι είναι προς όφελος τόσο της υπηρεσίας όσο και των στελεχών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο και είχαμε προτείνει την τροποποίηση της κατανομής της ΔΙ.ΜΑ. και της αυτοπρόσωπης παρουσίας αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο της εκπαίδευσης (διαδικτυακή μάθηση, τηλεκπαίδευση, e’ learning κ.α.) όπως παρακάτω:

      α.Το σύνολο της διάρκειας της φοίτησης να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα για τη θεωρητική εκπαίδευση. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του στελέχους να πραγματοποιείται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (1-2 εβδομάδες) και μόνο εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τυχόν πρακτική εκπαίδευση.

      β.Το σύνολο της διάρκειας της φοίτησης να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα εκπαίδευσης, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του στελέχους σε περιόδους τυχόν επιδημιών, στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας από τη μετάδοση της διασποράς της νόσου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα καταθέτοντας προτάσεις για την εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων στα προβλήματα των στρατιωτικών.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook