ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι        

Η ΠΟΜΕΝΣ στα πλαίσια της Δικαστικής Διεκδίκησης της ένταξης στην Β΄ μισθολογική κλίμακα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 των συναδέλφων μας προερχόμενων από ΕΜΘ, σας ενημερώνει περί της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών τα ακόλουθα:

Όσοι υπηρετείτε:

i) Σε Μονάδες – Σχηματισμούς που υπάρχουν πρωτοβάθμιες Ενώσεις (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) της ΠΟΜΕΝΣ:

  • Καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας στα ΔΣ των Ενώσεων, όπως περιγράφονται στους συνημμένους πίνακες. Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι θα εγγράφονται με την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ii) Σε Μονάδες – Σχηματισμούς που ΔΕΝ υπάρχουν πρωτοβάθμιες Ενώσεις:

  • Θα απευθύνεστε στην πλησιέστερη Ένωση Στρατιωτικών όπως περιγράφονται στους συνημμένους πίνακες αφού έχετε υποβάλει ηλεκτρονική εγγραφή. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στην πλησιέστερη Ένωση κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο άτομο που έχει καθορίσει το αντίστοιχο ΔΣ.

iii) Για όλους τους Στρατιωτικούς που υπηρετούν εντός Λεκανοπεδίου Αττικής:

  • Καταθέτετε τα δικαιολογητικά σας στους αρμόδιους συνδέσμους κατά περίπτωση, όπως περιγράφεται στον αντίστοιχο πίνακα. Όσοι δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι θα εγγράφεστε ηλεκτρονικά και κατόπιν θα γίνεται η  κατάθεση των δικαιολογητικών.

iv) Σε Μονάδες – Σχηματισμούς που ΔΕΝ υπάρχουν πρωτοβάθμιες Ενώσεις (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ) που υπάγονται στην ΠΟΜΕΝΣ:

  • Αποστέλλετε τα απαιτούμενα έντυπα ορθώς συμπληρωμένα, επισυνάπτοντας και το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, απευθείας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Λ. Αμαλίας 48, ΤΚ 10558, Αθήνα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook