ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) έχει αποστείλει στους δικαιούχους νέες επιταγές εισόδου (voucher) για τη συμμετοχή των τέκνων τους, στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2019-2020, που αφορά στους παιδικούς σταθμούς καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, χωρίς την υποχρέωση  προσκόμισης μέχρι τις 02/09/2019, του εκκαθαριστικού (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου μετά τον επιμερισμό των αναδρομικών εισοδημάτων), για το φορολογικό έτος 2018 όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την εφάπαξ καταβολή των αναδρομικών των στρατιωτικών κατά το έτος 2018.

Το παραπάνω αποτελεί μια ακόμη σημαντική δικαίωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, η οποία είχε αναδείξει το θέμα  με σχετικό έγγραφο επισημαίνοντας την ανάγκη υλοποίησης άμεσων ενεργειών επίλυσης του προβλήματος, προκειμένου το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων μας, να μην αδικείται εξαιρούμενο σχετικών κοινωνικών προνοιών του νόμου.

Κατόπιν αυτού θα πρέπει όλοι οι δικαιούχοι να τυπώσουν τα νέα voucher για την εγγραφή των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς ακυρώνοντας τα προηγούμενα.

Όσοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει ήδη τα παλαιότερα voucher σε Παιδικούς Σταθμούς θα πρέπει να τα αντικαταστήσουν με τα καινούρια.

Για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον Αντιπρόεδρο Μέριμνας Προσωπικού κ. Νικόλαο Παναγιωτίδη στα τηλέφωνα: 6987332853 και 6983503377.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook