ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου – Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ. κατόπιν συνεδρίασης του Δ.Σ. της 06 Δεκεμβρίου 2023 , έχει ως εξής

Πρόεδρος

Τχης (ΤΔ) Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης

Αντιπρόεδρος

Αλχίας (ΔΒ) Σταύρος Τράτας

Γεν. Γραμματέας

Υπσγός (ΤΕΑ) Σταμάτιος Κατσαμπής

Αν. Γεν Γραμματέας

Αθστής (ΠΒ) Κωνσταντίνος Πρωτόγηρος

Ταμίας

Αλχίας (ΤΘ) Παναγιώτης Ελευθερίου

Μέλος

Αθστής (ΕΥ-ΠΒ) Ανδρέας Γρηγορόπουλος

Μέλος

Αλχίας (ΠΖ) Παναγιώτης Λύμπος

 

Facebook