Για τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και επιθυμούν να γίνουν μέλη, αφού έχουν διαβάσει το καταστατικό λειτουργίας της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ και της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ , συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ (ΕΣΠΕΕΛΕΣ)

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθ. 30/2023 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Βορείου Αιγαίου κρίθηκε ότι το Πρωτοβάθμιο σωματείο με την επωνυμία Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.», με έδρα τη Μυτιλήνη της Λέσβου, που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο Σωματείων με αύξοντα αριθμό μητρώου 1403, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, είναι η μοναδική πρωτοβάθμια Ένωση στρατιωτικών που έχει συσταθεί νομίμως και λειτουργεί εντός της Π.Ε. Λέσβου και ως εκ τούτου είναι το μόνο νόμιμο κατά νόμο σωματείο που μπορεί να εκπροσωπήσει θεσμικά τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών της Λέσβου.

 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ..ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ !

 
*Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30Γ του Ν.1264/1982 προβλέπεται η μηνιαία παρακράτηση και απόδοση των ετήσιων συνδρομών των μελών των πρωτοβάθμιων Ενώσεων υπέρ της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων.
Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στα πλαίσια του νόμου με απόφαση του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας το 2019, καθόρισε ως μηνιαία  συνδρομή το ποσό του 1,5 ευρώ το οποίο θα παρακρατείται από τη μισθοδοσία των μελών μέσω των οικείων οικονομικών μισθοδοτικών φορέων των Γενικών Επιτελείων. Το ένα τρίτο (1/3) του ποσού αποδίδεται στα πρωτοβάθμια σωματεία και τα δύο τρίτα (2/3) στην Ομοσπονδία.

Συμμετέχοντας ενεργά στην Ένωση μας, δίνουμε δύναμη στην Ομοσπονδία μας!!!

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ

Ε-mail Επικοινωνίας: info@espeeles.gr  –  espeeles@pomens.gr 
 
Η Ομάδα μας στο  facebook: Μέλη και Φίλοι της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ
H Κοινότητα μας στο Viber
Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ. στο Twitter :   Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ.
 
 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Τχης (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταμάτιος Κατσαμπής
Υπσγός (ΤΕΑ)

 

Facebook