Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ   (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ)  espeeaa@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.)       espeait@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.) espeamth@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΕΣΠΕΕΑΡΓ ) espeearg@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.)      espeachaias@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.ΒΟ.)        espeevoiotias@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.) espeevolou@yahoo.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( Ε.Σ.ΠΕ.Β.Α.)  espeva@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΓΡΕ.)  espeegre@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ. Α.)    espeedapa@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒ.)   espeevias@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ( Ε.Σ.Π.Ε.Ε.ΗΛ.)  espeileias@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.)     espeep2012@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΡ. )  espeehra@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)      espethessalias@yahoo.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.)   Espeeth2016@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΘΗ.) espeethiras@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΙΚΑΡΙΑΣ.)    espeeikarias@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) espekarditsas@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.)   espekm2013@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) espeekilkis@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ) espeekoz@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) espeekor@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΩ) espeeko@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ) espeelak@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) espelarisas@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Σ.Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ.) espeelas@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕ.)    espeelef@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΛΗΜΝΟΥ) espeelim@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΕ)
espeeme2019@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΥ.)   espeemy@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Τ.Α.)  espeenta@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΠΕΛ.)  espeepellas@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ.)  espeerethimnou@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ)  espeerk@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΣΑΜΟΥ) espeesam@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.)    e.s.pe.e.s.2016@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΤΡ.)    espetrikalon@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΦΛ. ) espeefl@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΑΛΚ. ) espeexalkidikis@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ. ) espeexanion@pomens.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook