Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ   (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ)  espeeanapa@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ. Α.)    espeedapa@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Τ.Α.)   espeenta@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ.)      espeax@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΤΡ.)    espetr@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ.Θ.)   espeamth@pomens.gr   
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.)       espeait@pomens.gr  
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.ΒΟ.)        espevo@pomens.gr   
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕ.)     espeele@pomens.gr   
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)          espeer@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.)     espees@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.)     espeep@pomens.gr   
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)      espethessalias@yahoo.com
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.)   espekm@pomens.gr   
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ.  espeeth@pomens.gr  
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) espeeka@pomens.gr  
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ( Ε.Σ.Π.Ε.Ε.ΗΛ. espeehl@pomens.gr  
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΗΡ. espeehr@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΘΗ.) espeethi@pomens.gr  
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΥ.)   espeemy@pomens.gr    
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ( Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΕΥΒ.)   espeeev@pomens.gr 
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( Ε.Σ.ΠΕ.Β.Α. espeva@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΦΛ. ) espeefl@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΕ)
espeeme@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.)
espeek@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
https://espeekor.pomens.gr/
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΣΑΜΟΥ)
https://espeesam.pomens.gr/
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.) http://espeeka.pomens.gr/
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.) http://espeeb.pomens.gr/
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) http://espel.pomens.gr/
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ)
espeelak@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ) espeekoz@pomens.gr
ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΛΗΜΝΟΥ) espeelim@pomens.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: