ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, την Πέμπτη 1η  Αυγούστου 2019, είχε επίσημη συνάντηση στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας με τον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη. Κατά την διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα στην Ομοσπονδία μας να αναπτύξει θέματα των εν ενεργεία  στελεχών όπως:

α. Η υλοποίηση των οδηγιών για την αναγνώριση της Μάχιμης πενταετίας. Για την υλοποίηση των εγκυκλίων οδηγιών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για την Μάχιμη πενταετία, κατατέθηκε υπόμνημα, όπου η Ομοσπονδία αναφέρει όλες τις παρατηρήσεις της για την ορθή εφαρμογή τους.

 β. Η Μάχιμη Πενταετία ως εθελούσια έξοδο με καταβολή των εισφορών από τον εργαζόμενο και όχι από τον εργοδότη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μάχιμη πενταετία θεσμοθετήθηκε μετά το 1974 για να καλύψει την άνιση μεταχείριση εργαζομένων που υπηρετούσαν σε συγκεκριμένες δύσκολες επιχειρησιακά Μονάδες -Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και των Ε.Δ και αναγνωριζόταν ως το 1990 αδαπάνως. Από το 1990 και μετά αναγνωριζόταν με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον εργαζόμενο. Με το νόμο Κατρούγκαλου εκτός των άλλων προβλέφθηκε ότι για την πλήρη σύνταξη θα πρέπει ο Στρατιωτικός να έχει 40 χρόνια υπηρεσίας ή να είναι 60 ετών. Οι νόμοι περί καταστάσεως των στρατιωτικών δεν εναρμονίστηκαν με το νέο ασφαλιστικό νόμο με αποτέλεσμα μετά από κρίσεις ή με την συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας ή 35 χρόνων υπηρεσίας να αποστρατεύει τους στρατιωτικούς χωρίς να έχουν καλύψει τα αναγκαία 40 χρόνια για την πλήρη σύνταξη , άρα συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη. Το κενό αυτό τεχνηέντως πήγε να καλύψει ο νόμος 4609/19 στο άρθρο 11 , επιτρέποντας όλο το προσωπικό να έχει την δυνατότητα να αναγνωρίσει μέχρι 5 έτη χρόνο υπηρεσίας στο διπλάσιο, πάντα με πληρωμή των αντίστοιχων εισφορών. Δηλ. Ασκεί πολιτική εθελούσιας εξόδου σε βάρος του εργαζομένου.

γ. Σύμφωνα με ψηφισθέν προσχέδιο οδηγίας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ , αυτή προτρέπει την συνεννόηση των κρατών με τους κοινωνικούς εταίρους (ΠΟΜΕΝΣ) για την εφαρμογή διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας , ως συνέχεια του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

δ. 40άρο εργασίας και πληρωμή όλων των ωρών εκτός ωραρίου εργασίας και πλέον των 40 ωρών.

ε. Ένταξη προσωπικού των Ε.Δ στα βαρέα και Ανθυγιεινά.

Με την αμοιβαία υπόσχεση, ότι στο προσεχές διάστημα θα υπάρξουν ανάλογες συναντήσεις και κοινές πρωτοβουλίες, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα του στρατιωτικού, η συνάντηση έκλεισε με τους καλύτερους οιωνούς.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook