ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλο Νικόλαο, ο Πρόεδρος του Οργανισμού καλεί να ληφθεί ξεκάθαρη στάση κατά των διακρίσεων καθώς και υπέρ της ισότητας των φύλων και ζητά ενεργή συνεργασία με την ΠΟΜΕΝΣ για τους σκοπούς αυτούς.

Πιο συγκεκριμένα: να διασφαλιστούν ίσα δικαιώματα, μεταχείριση και ευκαιρίες για όλους στις ΕΔ, να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, την ελευθερία της έκφρασης και τα συναφή δικαιώματα ασκούνται πλήρως από το στρατιωτικό προσωπικό, τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη.

 Επιπρόσθετα ζητά να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα της Γραμματέα Ισότητας των Φύλων της ΠΟΜΕΝΣ, των συναδέλφων της αλλά και όλων εκείνων που εκπροσωπούνται από τις στρατιωτικές ενώσεις.

Τέλος καλεί την ηγεσία να συμβουλεύεται τους εκπροσώπους για θέματα που αφορούν τα μέλη των ΕΔ με την εφαρμογή ενός μόνιμου και σταθερού κοινωνικού διαλόγου με την ΠΟΜΕΝΣ, με απώτερο στόχο τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συλλογικών δεσμευτικών συμφωνιών ώστε όλο το στρατιωτικό προσωπικό στην Ελλάδα να αντιμετωπίζεται στο μέλλον με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook