Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC) είναι ένα διακυβερνητικό όργανο εντός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), υπεύθυνο για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Συζητά περιοδικά, όλα τα θεματικά – ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η Έδρα του Συμβουλίου είναι στο Γραφείο του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Η Περιοδική Ανασκόπηση (UPR) είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ εκ περιτροπής κάθε 5 χρόνια. Η UPR, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρέχει την ευκαιρία σε κάθε κράτος να δηλώσει ποια μέτρα έχει λάβει για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

Ως ένα από τα κύρια εργαλεία του Συμβουλίου, η UPR έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση για κάθε χώρα όταν αξιολογείται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ο απώτερος στόχος αυτού του μηχανισμού είναι να βελτιώσει την κατάσταση σε όλες τις χώρες και να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου κι αν συμβαίνουν. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει άλλος παγκόσμιος μηχανισμός αυτού του είδους. Το 2021 ήταν η σειρά της Ελλάδας να επανεξεταστεί μεταξύ άλλων κρατών.

Στα πλαίσια του μηχανισμού αυτού, κλήθηκαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις αναφορές τους για την Ελλάδα, εντός των αρμοδιοτήτων τους.

Στις αρχές του 2021 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUROMIL συνέλεξε τα απαιτούμενα στοιχεία από την ΠΟΜΕΝΣ ώστε να υποβάλει τη δική του αναφορά προς τον ΟΗΕ.

Τον Νοέμβριο του 2021 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC) του ΟΗΕ αφού αξιολόγησε τα στοιχεία που εστάλησαν, εξέδωσε τη συνολική αναφορά του με τα σημαντικότερα σημεία. Συγκεκριμένα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUROMIL μέσω των στοιχείων της ΠΟΜΕΝΣ, αναφέρεται σε 9 σημεία εντός του εγγράφου ως εξής:

  • Δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή:

Παρ. 41. Αναφερόμενος στην οικογενειακή ζωή, ο EUROMIL σημείωσε ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής εξακολουθεί να είναι μείζον ζήτημα στον στρατό, ιδιαίτερα για όσους είναι υπεύθυνοι για παιδιά με αναπηρίες.

  • Δικαίωμα στην εργασία και σε δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας:

Παρ. 44. Ο EUROMIL ανέφερε προβλήματα που επηρεάζουν τα μέλη των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ελλάδα, σχετικά με το δικαίωμα για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη νυχτερινής αποζημίωσης και ορισμένα εμπόδια στην ελεύθερη άσκηση του συνεταιρίζεσθε.

  • Δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο:

Παρ. 45. Ο EUROMIL ανέφερε το στεγαστικό πρόβλημα των στρατιωτικών και τις περαιτέρω διαβουλεύσεις για το θέμα της τροποποίησης των κανονισμών των Γενικών Επιτελείων που καθορίζουν το πλαίσιο στέγασης των Στρατιωτικών.

  • Δικαιώματα συγκεκριμένων προσώπων ή ομάδων:

Παρ. 53. Ο EUROMIL εξέφρασε ανησυχίες για επιθέσεις κατά της Γραμματέας για την Ισότητα των Φύλων που είναι επιφορτισμένη με τη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών, την εκπροσώπηση και συμμετοχή των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Ασμχός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: