Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ, η ΠΟΜΕΝΣ εκφράζει την ικανοποίηση της για την

ανταπόκρισή σας, στην από 08/08/2019 επιστολή μας (ΠΟΜΕΝΣ: Καταβολή Ενοικίου για την στέγαση Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Στρατιωτικών) που αφορούσε  την στέγαση των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων μας και ειδικότερα την καταβολή ενοικίου.

            Είχαμε τονίσει και τότε ότι ο νόμος 4609/19 είναι δεσμευτικός ως προς την λειτουργία των Ενώσεων σε χώρο εντός στρατοπέδου και για αυτό το λόγο ο νομοθέτης δεν έθεσε θέμα συμβάσεων παραχώρησης και δη με μίσθωμα παρά μόνο την παραχώρηση του χώρου.

            Είναι αυτονόητο στον καθένα ότι η στέγη της θεσμικής εκπροσώπησης των εργαζομένων εντός του χώρου εργασίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την εκτίμηση της Υπηρεσίας απέναντι στο προσωπικό της.

            Συμπληρωματικά θα παρακαλούσαμε για την παροχή οδηγιών προς τις Φρουρές αρμοδιότητας σας ώστε να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης κατάλληλων χώρων στέγασης των Ενώσεων μας.

            Σας ευχαριστούμε και πάλι για την κατανόηση και την ανταπόκριση σας  σε δίκαια αιτήματα της Ομοσπονδίας.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook