ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                   11 Δεκεμβρίου 2019

            Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή της, για την αποστολή εγγράφου στις μονάδες του Σχηματισμού με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία της υγειονομικής υπηρεσίας ΣΤΕΠ/98ΤΥΕΘ και τα οποία έγκαιρα είχε επισημάνει και ενημερώσει  με έγγραφο της το Στγό Δκτη.της 98 ΑΔΤΕ.

           Τα θέματα που ρυθμίζονται όπως η διαδικασία εκτέλεσης της ετήσιας υγειονομικής εξέτασης, η δυνατότητα θεώρησης βιβλιαρίων στη Φρουρά Καλλονής στο Στρδο «ΛΓΟΥ(ΠΖ) ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ» αλλά και η δυνατότητα συνταγογράφησης καθημερινά από 13:00 έως 14:15 στο ΣΤΕΠ/98 ΤΥΕΘ, άπτονται της μέριμνας προσωπικού και η επίλυση τους έχουν θετική επίπτωση στα στελέχη και τις οικογένειες τους.

           Η παραπάνω απόφαση αποτελεί μια πολύ σημαντική επιβεβαίωση της ορθότητας των προτάσεων  που είχαμε υποβάλει ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας που καταβάλει εδώ και καιρό ο Δκτης της 98 ΑΔΤΕ Υπτγος Χρήστος Πουλιανίτης και αφορά στη αισθητή μείωση που παρατηρείτε στη συμμετοχή των στελεχών σε δραστηριότητες πέραν του ωραρίου όπως αγήματα και αντιπροσωπείες, ενέργειες που δείχνουν τα άμεσα αντανακλαστικά του για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την καθημερινότητα των συναδέλφων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Υπλγός (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Κουτσίδης
Τχης (ΑΠΒ)

 

Facebook