Αξιότιμα μέλη της «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ»

1. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με (α), (β) και (γ) σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣ» σε συνεδρίασή του την 09 Ιανουαρίου 2024, αποφάσισε και καλεί την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00 στο θεατράκι του Δήμου Μυτιλήνης επί της Οδού Οικονόμου Τάξη και Ασκληπιού γωνία στην Χρυσομαλλούσα , τα μέλη της Ένωσης στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του (β) όμοιου με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

                  α.   Παρουσίαση Διοικητικού απολογισμού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

                  β.   Παρουσίαση, ψήφιση και έγκριση οικονομικού ισολογισμού Διαχειριστικής περιόδου 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023 από τον Ταμία του ΔΣ.

                  γ.   Παρουσίαση, ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024, από τον Ταμία του ΔΣ.

                  δ.  Παρουσίαση Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής. και απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη οικονομικής Διαχείρισης.

                  ε.  Ενημέρωση των παρευρισκόμενων μελών για τις δράσεις της Ομοσπονδίας και ανοιχτή συζήτηση με προτάσεις για θέματα που τους απασχολούν.

2. Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της Ένωσης.

3. Τονίζεται ότι η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, σε περίπτωση δε απουσίας σας μπορείτε σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, να εκπροσωπηθείτε από έτερο παρόντα στην αυτή γενική συνέλευση, με έγγραφη εξουσιοδότησή σας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, η οποία θα παραδοθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ πριν την έναρξη της Γ.Σ.

  1. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών, θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα ο χώρος και η ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Τχης (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταμάτιος Κατσαμπής
Υπσγός (ΤΕΑ)

 

Facebook