ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Όπως είχαμε ενημερώσει, η αίτηση ακύρωσης της Ομοσπονδίας μας προσδιορίστηκε να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της, στη δικάσιμο της 10ης Ιανουαρίου 2020.

Στην ίδια δικάσιμο έχουν προσδιοριστεί εξ αναβολής και οι αντίστοιχες αιτήσεις ακύρωσης των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Η μάχη λοιπόν για το νέο μισθολόγιο θα δοθεί από όλες τις Ομοσπονδίες από κοινού και στο υψηλότερο δικαστικό επίπεδο. Στον αγώνα για την αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος του προσωπικού των Ε.Δ. και των Σ.Α. είμαστε όλοι ενωμένοι.

Για την  Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστράτιος Χαραλαμπέλλης
Υπλγός (ΤΔ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Κουτσίδης
Τχης (ΑΠΒ)

 

Facebook