ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

           Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ στα πλαίσια πραγματοποίησης των σκοπών της και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 3 παράγραφος ιβ’ του καταστατικού της, ανακοινώνει την δημιουργία θέσης αμίσθου επιστημονικού συνεργάτη επί θεμάτων οικονομικής φύσεως.

           Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσει την συνεργασία της με τον ε.α. συνάδελφο μας κ. Ηλία Νατσιούλα. Οι γνώσεις και η εμπειρία του θα σταθούν αρωγός στην Ομοσπονδία.

        Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook