ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, την Τετάρτη  9η  Οκτωβρίου 2019, είχε επίσημη συνάντηση στα γραφεία  του ΕΦΚΑ,  με τον νέο Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο. Η συνάντηση είναι σε  συνέχεια της από 1-8-19 επίσημης συνάντησης της ΠΟΜΕΝΣ με τον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη.

 Κατά την διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε η δυνατότητα στην Ομοσπονδία μας να αναπτύξει θέματα των εν ενεργεία στελεχών όπως:

           α. Την υλοποίηση των οδηγιών για την αναγνώριση της Μάχιμης πενταετίας. Για την υλοποίηση των εγκυκλίων – οδηγιών που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για το συγκεκριμένο θέμα, κατατέθηκε υπόμνημα, όπου η Ομοσπονδία αναφέρει όλες τις παρατηρήσεις της για την ορθή εφαρμογή τους.

           β. Την δημιουργία ανεξάρτητου Κεντρικού Τμήματος στον ΕΦΚΑ, στελεχωμένο από τους υπαλλήλους της Δνσης Στρατιωτικών Συντάξεων του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να υπάρξει ομαλή μεταβολή της εξυπηρέτησης των στρατιωτικών σε ότι

αφορά τα ασφαλιστικά τους θέματα.

           γ. Το πολύ σοβαρό πρόβλημα έκδοσης εκκαθαριστικών Διαταγών Συντάξεων από το 2017 έως σήμερα σε συνδυασμό με την πεντάμηνη πλέον καθυστέρηση έκδοσης των προσωρινών Συντάξεων. Το πρόβλημα πλέον έχει γίνει κοινωνικό και το αντιμετωπίζουν πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι καλούνται να επιβιώσουν πέντε (5) και πλέον μήνες χωρίς εισόδημα.

Για την επίλυση του προβλήματος, η ΠΟΜΕΝΣ, πάντα πρωτοπόρα, πρότεινε στον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ να ζητήσει την συνδρομή επιτελών του ΥΠΕΘΑ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ομαλοποίηση της ροής έκδοσης των στρατιωτικών συντάξεων δηλ. την απόσπαση προσωπικού ειδικοτήτων Οικονομικού και Μηχανογράφησης από τα τρία Επιτελεία, ώστε να τρέξουν τον όγκο των εκκρεμών προσωρινών Συντάξεων και των εκκαθαρισμένων της διετίας 2017 -2019.

Το κέρδος θα είναι για όλους μεγάλο. Για τον ΕΦΚΑ η συνεργασία με έμπειρους επιτελείς που θα συνδράμουν στο έργο του, για το ΥΠΕΘΑ η εμπειρία – συνεργασία επιτελών των ειδικοτήτων που θα κληθούν να ανταποκριθούν στην ανωτέρω διαδικασία – συνεργασία με το προσωπικό του ΕΦΚΑ και φυσικά η ικανοποίηση του προσωπικού του Υπουργείου για την λύση του τόσο σοβαρού βιοποριστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν με την αποχώρηση τους από την ενεργό Υπηρεσία. Την εν λόγω πρόταση  σε πρώτη φάση, την είδε με θετική ματιά ο Υποδιοικητής ΕΦΚΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης και την κατανόηση της σοβαρότητας των θεμάτων που αναπτύχτηκαν, ο Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ ζήτησε την συνεχή συνεργασία με την Ομοσπονδία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook