ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, 

Η ΠΟΜΕΝΣ συνεχίζει ακούραστα το έργο της, για την επίλυση τόσο των προβλημάτων των συναδέλφων μας όσο και την βελτίωση της οικογενειακής τους καθημερινότητας.

Με την υπ. αριθ. 05/2021 διάταξη του Ειρηνοδίκη Σπάρτης, εγκρίθηκε η σύσταση του σωματείου Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, συμφώνως των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 30 Γ του ν. 1264/1982, όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4407/2016 και ισχύει ως σήμερα, και θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ενεργεία στρατιωτικών που υπηρετούν σε μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Το Δ.Σ. της ΠΟΜΕΝΣ και όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της, καλωσορίζουμε την Ένωση Στρατιωτικών Λακωνίας.

Οι συνάδελφοι στρατιωτικοί της Λακωνίας, δείχνουν τον δρόμο που δεν είναι άλλος από αυτόν της ενιαίας και αδιάσπαστης εκπροσώπησης, μέσω της ΠΟΜΕΝΣ.

ΕΝΙΑΙΑ ΦΩΝΗ –  ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΝΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΩΝΗ

 

Για τo Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Ασμχός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: