ΤΙ ΔΙΕΙΚΔΙΚΕΙ –  ΑΝΑΦΕΡΕΙ  Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΑΟι Στρατιωτικοί πρέπει άμεσα να εξαιρεθούν από την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, καθόσον το σχέδιο νόμου ήδη κρίθηκε αντισυνταγματικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  
 
Β. Κανένας στρατιωτικός δεν αποστρατεύεται πριν την συμπλήρωση των απαιτούμενων 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας,  (αυτό καλύπτει και όλους όσους κινδύνευαν από αποστρατεία λόγω ηλικιακού ή βαθμολογικού ορίου),εκτός από αυτούς που επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας.
Γ. Να καταβάλει η Υπηρεσία τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας σε περίπτωση που αποστρατεύει κάποιον είτε στα πλαίσια των κρίσεων, είτε λόγω ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος.
Δ. Μάχιμη πενταετία στο διπλάσιο για όλους ανεξαρτήτως εάν έχουν υπηρετήσει σε μάχιμες μονάδες εφόσον ασκούν τα καθήκοντα της ειδικότητας τους.
Ε. Τονίζεται ολοκάθαρα ότι δεν μας χαρίζεται τίποτα απολύτως από την στιγμή που καταβάλουμε χρήματα για την αναγνώριση της 5ετιας (35+5)
ΣΤ. Αλλαγή του ποσοστού αναπλήρωσης από το 40ο έτος έως το 45ο έτος ασφάλισης από το 0,5% στο 2% για τα μάχιμα χρόνια.
Ζ. Εξαγορά τριετίας με ποσοστό από 20% σε 6,67%.   Εξαγορά τριετίας – Η πρόταση της ΠΟΜΕΝΣ
Η. Αναγνώριση των Βαρέων και Ανθυγιεινών το οποίο ισχύει σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων πλην των στρατιωτικών.  ΠΟΜΕΝΣ: Βαρέα και Ανθυγιεινά στις ΕΔ. Ως πότε ο εμπαιγμός?
Θ. Κατάθεση προτάσεων για την άρση της αδικίας που έγινε σε βάρος των συναδέλφων μας ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ Εθελοντών προελεύσεως ΕΜΘ που αφορούν στην παρακράτηση εισφορών ΤΕΑΜ 2% υπέρ Μετοχικών Ταμείων ως Κοινωνικός Πόρος και την  Διπλή καταβολή κατά το ήμισυ δηλ.2% της εισφοράς υπέρ Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν την καταβολή ΕΦΑΠΑΞ .
Facebook