Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΣΠΕΗΠ), εκφράζει τον έντονο προβληματισμό και την αγωνία της για την συνέχιση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Στρατιωτικών Μονάδων και ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες της Χώρας οι οποίες, λόγω της πανδημίας του COVID-19, βρίσκονται σε επίπεδο αυξημένης επιτήρησης πολλώ δε μάλλον, σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου για τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα.

2.  Η υιοθέτηση των μέτρων που ισχύουν για τις ανωτέρω περιοχές σύμφωνα με τον ‘’Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από την Covid-19’’ όπως αυτός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr και η δυνατότητα πιστής τήρησης τους, θα πρέπει να αποτελεί δέσμευση για όλες τις Διοικήσεις των Μονάδων.  Θα πρέπει να είναι ο παράγοντας εκείνος που θα επηρεάζει καταλυτικά τη δυνατότητα ή μη της συνέχισης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός των στρατοπέδων.

3.  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απαιτούν καθολική συμμετοχή του προσωπικού, διανυκτέρευση στην ύπαιθρο, μετακίνηση με οχήματα μεταφοράς προσωπικού κλπ, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των μέτρων που προβλέπονται για τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται λόγω της πανδημίας του COVID-19, στα προαναφερόμενα επίπεδα.

4.  Κατόπιν των ανωτέρω η Ομοσπονδία μας, για λόγους προστασίας καθώς και για την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και την ασφάλεια των συναδέλφων μας έναντι της πανδημίας, προτείνει την ΑΜΕΣΗ αναστολή όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις Μονάδες και τις Στρατιωτικές Υπηρεσίες που εντοπίζεται αδυναμία τήρησης των ανωτέρω προβλεπόμενων περιοριστικών μέτρων.

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, αντιλαμβάνεται πλήρως την σημασία της καθολικής διεκπεραίωσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Μονάδων, πλην όμως η προστασία του προσωπικού και των εν ενεργεία συναδέλφων μας, αποτελεί κύριο μέλημά μας σε τούτη την πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση, ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε προσβολή του ιού στο προσωπικό των Ε.Δ.

6.    Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook