Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ» επανέρχεται κατόπιν σχετικής επιστολής από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης «Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ», αναδεικνύοντας ένα από τα πολλά προβλήματα που απασχολούν τους στρατιωτικούς στον ευαίσθητο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα στελέχη κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης της Ετήσιας Υγειονομικής Εξέτασης «Ε.Υ.Ε» στο 424 ΓΣΝΕ.

2. Συγκεκριμένα:

    α.  Τη χρονιά που διανύουμε και για χρονικό διάστημα περίπου τριών (3) μηνών, δεν πραγματοποιούνταν στο 424 ΓΣΝΕ οι Ε.Υ.Ε. λόγω των μέτρων προστασίας που πάρθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, ενώ από την επανέναρξη της διαδικασίας επιτρέπονταν μόνο η εξέταση σε σαράντα (40) στελέχη ημερησίως.

    β.  Επιπρόσθετα όπως ενημερωθήκαμε από τα μέλη μας, που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας του Γ΄ και Δ’ Σώματος Στρατού, τα οποία προσπάθησαν να κλείσουν ραντεβού για πραγματοποίηση της Ετήσιας Υγειονομικής Εξέτασης (Ε.Υ.Ε.), διαπίστωναν αδυναμία κλεισίματος μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, κάτι που επιβεβαιώθηκε σε επικοινωνία της ΕΣΠΕΕΘ με το αρμόδιο τμήμα από το οποίο ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.

    γ.  Με πρόσφατη απόφαση της Διοίκησης του 424 Γ.Σ.Ν.Ε., λόγω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, προκειμένου να στελεχώσουν τις δύο νέες κλινικές Covid-19, διακόπτονται οι υγειονομικές εξετάσεις που πραγματοποιούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για γενικό, προληπτικό έλεγχο στους ένστολους.

 3.  Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η αδυναμία ενσωμάτωσης μέχρι τέλους του έτους, των ιατρικών αποτελεσμάτων των Ετήσιων Υγειονομικών Εξετάσεων, στο φάκελο των  ατομικών εγγράφων, του συνόλου των συναδέλφων μας που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν,

      α.   Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης των Αξιωματικών μέχρι τις  31/12/2020.

      β.  Οι Εκθέσεις Ικανότητας των Υπαξιωματικών μέχρι τις  31/01/ 2021.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.  Για την αποκατάσταση του προβλήματος ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, προτείνουμε όπως οι ανωτέρω Εκθέσεις Ικανότητας και Εκθέσεις Αξιολόγησης του προσωπικού, ολοκληρωθούν χωρίς να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, η ενσωμάτωση των ιατρικών αποτελεσμάτων των Ετήσιων Υγειονομικών Εξετάσεων έτους 2020.

5.  Εισηγητής θέματος: Γραμματέας Ενημέρωσης: Επχίας (ΠΒ) Αθανάσιος Σαρρής, τηλέφ. 6985075297.         

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook