Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν σχετικών επιστολών των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΕΣΠΕΕΘ), Λάρισας (ΕΣΠΕΛ) και Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΣΠΕΗΠ), λαμβάνοντας υπόψη την εμφάνιση αυξημένου αριθμού κρουσμάτων του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, θεωρεί ότι, πέραν των μέτρων πρόληψης που έχουν εκδοθεί από το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία (Γ.Ε.), είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα, επιπλέον κατάλληλα μέτρα προστασίας του προσωπικού.

2. Συγκεκριμένα και σε συνέχεια της (α) σχετικής, με την οποία είχαμε επισημάνει την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων και στοχευμένων μέτρων κατά της πανδημίας προτείνεται:

       α.  Η άμεση εναρμόνιση με την (δ) όμοια Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» όπως αυτή αναλύεται με την (ε) σχετική Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έκδοση άμεσης σχετικής διαταγής του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, με αναλυτικές οδηγίες για την εκμηδένιση πάσης φύσεως τυχόν παρερμηνειών, από όλα τα κλιμάκια Διοίκησης του στρατεύματος.

       β.  Η εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης σύμφωνα με τις επιταγές του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος  από τον νέο κορωνοϊο SARS–CoV-2 (COVID-19), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), για τον περιορισμό της μετάδοση του κορωνοϊού στους χώρους των Μονάδων – Υπηρεσιών με στόχο:

            (1)    Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζόμενους

            (2) Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας.

       γ.  Ο ορισμός υπευθύνου συντονιστή διαχείρισης COVID-19, σε κάθε Μονάδα – Υπηρεσία, στη βάση του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας οι οποίοι θα μεριμνούν:

            (1)  Για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους,

            (2)  Για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους της Μονάδας.

            (3)   Για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

3. Ο περιορισμός της διάδοσης του ιού COVID-19 (κορωνοϊού), εντός των Ε.Δ. και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου του προσωπικού, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, με τη σωρεία εγγράφων που έχουν εκδοθεί και των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί. Ωστόσο, καθώς τα δεδομένα που αφορούν στην εξάπλωση του ιού αλλάζουν καθημερινά, απαιτείται η συνεχής επαγρύπνηση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών για την άμεση υλοποίηση των οδηγιών των ειδικών.

4. Εισηγητής θέματος, Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος, τηλέφ. 6972 070456.

5. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377 & 6987 332853 

Μετά τιμής
   Για το Διοικητικό Συμβούλιο     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook