Άδεια Απουσίας Λόγω Αιμοδοσίας (Χορήγηση Αιμοπεταλίων)

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, η Χώρα μας εισάγει 20.000 με 25.000 μονάδες αίματος ετησίως για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών κόστους 3,5 έως 4 εκατομμυρίων Ευρώ.  Ως προσπάθεια μείωσης των ανωτέρων αναγκών, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χορηγείται άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας, μέτρο που μας βρίσκει σύμφωνους λόγω των μεγάλων απαιτήσεων στο ανεκτίμητο αυτό αγαθό.

2. Τον τελευταίο καιρό όμως, αυξάνεται ολοένα η απαίτηση για αιμοδοσία αιμοπεταλίων. Η χορήγηση αιμοπεταλίων αποτελεί μια εξίσου σημαντική θεραπεία που συχνά καθορίζει την επιβίωση των ασθενών. Η αιμοπεταλιοαφαίρεση αποτελεί μία ειδική διαδικασία αιμοδοσίας  που μας επιτρέπει να προσφέρουμε μόνο ένα στοιχείο του αίματος, τα αιμοπετάλια-κύτταρα. Η διαδικασία διαρκεί 1-2 ώρες λόγω του χρόνου που απαιτείται για τον διαχωρισμό και τη συλλογή των αιμοπεταλίων από τα άλλα στοιχεία του αίματος.

3. Στην σχετική ΚΥΑ όμως, δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για την προσφορά αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να στερούνται της ανωτέρω επιβράβευσης  της προσφοράς τους.

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Κατόπιν σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου – Μαγνησίας, ζητούμε την προσθήκη του όρου αιμοπεταλιοαφαίρεση στον όρο αιμοδοσία στην σχετική ΚΥΑ, ως ελάχιστη αναγνώριση στην συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στην προσπάθεια κάλυψης των εγχώριων αναγκών αιμοπετάλια και αίμα.

5. Εισηγητής θέματος, Βασίλειος Δερβίσης, τηλ. 6983504250.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

 Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook