Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ,  μεταφέρει τα παράπονά εκατοντάδων αν όχι χιλιάδων συναδέλφων μας για το ζήτημα των voucher στις σχολικές εκδρομές. Στρατιωτικοί, γονείς μαθητών που είχαν προγραμματίσει και προκαταβάλει χρήματα για σχολικές εκδρομές εντός της άνοιξης του 2020, είδαν τις εκδρομές αυτές να ματαιώνονται, λόγω του Κορωνοϊού, και παράλληλα να δημιουργείται ένα θολό και αβέβαιο τοπίο σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων που είχαν καταβάλει.

2. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 84) δόθηκε η δυνατότητα στα ταξιδιωτικά γραφεία σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής, αντί της άμεσης επιστροφής των χρημάτων, να εκδίδουν ίσης αξίας κουπόνια (voucher) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν εντός 18 μηνών.

3.Το ίδιο το μέτρο του voucher έχει κατ’ επανάληψη επισημανθεί ότι δεν συμβιβάζεται πλήρως με την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του καταναλωτή στον τομέα των τουριστικών ταξιδιών. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (βλ. ιδίως Κανονισμό 261/2004 άρθρ.5 περί αεροπορικών ταξιδιών), ο καταναλωτής σε περίπτωση ακύρωσης δικαιούται πάντα να επιλέξει την επιστροφή χρημάτων. Τούτο έχει επιβεβαιωθεί και στην παρούσα περίπτωση της πανδημίας του κορωνοϊού, καθόσον με ανακοίνωση της Επιτροπής  (Βρυξέλλες, 18.3.2020, C(2020) 1830 ) «Ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης όσον αφορά τη νόσο Covid-19» και όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  «αποτελεί δικαίωμα του καταναλωτή να επιλέξει την επιστροφή χρημάτων αντί της αποδοχής κουπονιών».        

4. Πέρα όμως από τα ανωτέρω γενικότερα ζητήματα, στις σχολικές εκδρομές που ως γνωστών στα «πακέτα» εκδρομών συμβάλλεται με το ταξιδιωτικό γραφείο το σύνολο της σχολικής μονάδας και όχι οι μαθητές και γονείς ατομικά, η εφαρμογή του μέτρου αυτού δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα. Αρχικά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το ίδιο ταξιδιωτικό γραφείο θα επιλεγεί από τη σχολική μονάδα για την διενέργεια εκδρομής το επόμενο έτος. Εξάλλου, οι μαθητές των τελευταίων τάξεων θα έχουν προφανώς αποφοιτήσει μέχρι την αξιοποίηση του voucher. Και οι μαθητές των μικρότερων τάξεων όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα βρίσκονται στην ίδια σχολική μονάδα ώστε να αξιοποιήσουν το voucher. Οι ιδιαιτερότητες αυτές ισχύουν πολύ περισσότερο για τα παιδιά των στρατιωτικών, οι οποίοι λόγω των συχνών μεταθέσεων μετακινούνται ανά την Ελλάδα, με αποτέλεσμα και τα παιδιά τους να αλλάζουν συχνά σχολικό περιβάλλον.

     Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

5. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, καλεί την αρμόδια ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων Τουρισμού, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Παιδείας να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες των σχολικών εκδρομών και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον ευαίσθητο χώρο των σχολικών μονάδων και να δώσουν άμεσα ξεκάθαρη λύση. Μόνη επιλογή είναι η άμεση επιστροφή των χρημάτων στους γονείς και μαθητές των οποίων οι εκδρομές ακυρώθηκαν.

6. Εισηγητής θέματος, Αντιπρόεδρος ΠΟΜΕΝΣ: Επισμηναγός Βασίλειος Λάμπρου τηλ. 6983521939.

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook