Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Με απόφασή του ο  Υπουργός  Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2019 τις αιτηθείσες ανακατανομές πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ύψους 10 εκατ. ευρώ ώστε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση διαταγών αποζημίωσης για την εκτέλεση υπηρεσίας ύψους 120,00€ τόσο προς το Στρατιωτικό, όσο και προς το Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, απόφαση η οποία αναγνωρίσθηκε ως πολύ θετική  από την Ομοσπονδία μας και από την πλειοψηφία των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

2. Ωστόσο όπως είχε επισημάνει η Ομοσπονδία μας με το (α) σχετικό (ΠΟΜΕΝΣ: ΌΧΙ στους αποκλεισμούς της καταβολής των 120 ευρώ) τα Γενικά Επιτελεία εξαίρεσαν αρχικά και συνεχίζουν να εξαιρούν μέχρι και σήμερα από τους δικαιούχους του ανωτέρου ποσού των 120,00€, το οποίο χορηγήθηκε με την μορφή αποζημίωσης τεσσάρων (4) Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ), όσους συναδέλφους μας βρίσκονται σε:

    –    Άδεια Ανατροφής Τέκνου.

    –   Άδεια Κυήσεως.

    –   Άδεια Μακράς Αναρρωτικής.

    –   Άδεια Εκπαιδευτικής.

    –  Προσωπικό που υπηρετεί σε Σχηματισμούς – Μονάδες –  Υπηρεσίας των ΥΠ.ΕΘ.Α – Γ.Ε.ΕΘ.Α

    –   Προσωπικό που υπηρετεί στο εξωτερικό.

    –   Προσωπικό που υπηρετεί σε Ειρηνευτικές Αποστολές.

καταστρατηγώντας έτσι στην πράξη την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για χορήγηση του ποσού στο σύνολο των στρατιωτικών.

3. Επιπρόσθετα όπως επισημαίνεται και στο (γ) σχετικό έγγραφο της ΕΣΠΕΕΡ, παρά τις όποιες βελτιωτικές προτάσεις του ΓΕΣ που περιλαμβάνονται στο (β) όμοιο, για την διάθεση του ανωτέρω ποσού με την μορφή αποζημίωσης τεσσάρων (4) Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ), σε όσους εκ παραδρομής δεν το είχαν λάβει, (εξαιρώντας όμως και πάλι τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού), προκαλεί δυσάρεστη εντύπωση το γεγονός ότι  οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι αναγκάζονται να προβούν στην κατάθεση ατομικών αναφορών για την χορήγηση του, ωσάν να αποτελεί προϊόν διεκδίκησης και όχι αποτέλεσμα της ευεργετικής απόφασης του Υπουργού διαφοροποιώντας τους ταυτόχρονα από τους υπόλοιπους συναδέλφους.

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ καλεί την νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων να επαναξιολογήσει την στάση των Γενικών Επιτελείων και να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες  διαδικασίες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση του ποσού των 120,00 ευρώ στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς προκειμένου να υλοποιηθεί πλήρως η δέσμευση του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

5. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377

    Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: