Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ. Αρχηγέ, 

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), με το (β) σχετικό έγγραφό της,     https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1090-pomens-ektakti-oikonomiki-enisxysi-stelexon-pou-ypiretoyn-stin-120-pteryga-ekpaidefsis-aeros σας κατέστησε κοινωνούς της άδικης αντιμετώπισης που υφίστανται οι συνάδελφοι μας ειδικότητας οδηγού, της Μοίρας Μεταφορών της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ), σχετικά με τη μη ένταξή τους στους δικαιούχους της Έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A 75 – 30.03.2020). Συγκεκριμένα:

  α. Με τη (α) σχετική, και με σκοπό την υπαγωγή των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και λοιπών δομών υγείας του ΥΠΕΘΑ μέχρι του βαθμού του θεραπευτηρίου/αναρρωτηρίου, στους δικαιούχους του άρθρου 4 της (α) σχετικής, κλήθηκαν οι Μονάδες να υποβάλλουν άμεσα προς ΓΕΑ/Δ6-ΟΛΚΑ με κοινοποίηση ΓΕΑ/Β1-Β5, καταστάσεις πάσης φύσεως προσωπικού (μόνιμου στρατιωτικού πολιτικού και οπλιτών θητείας), το οποίο τυγχάνει δικαιούχο βάση των διαλαμβανομένων στο υπόψη άρθρο και υπηρετεί σε στρατιωτικά νοσοκομεία, υπηρετεί ή και εκτελεί υπηρεσία στις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Μονάδων καθώς και ως μέλη πληρώματος στις Μοίρες που εμπλέκονται με αεροδιακομιδές.

  β.  Επί του ανωτέρω πλαισίου, υπέβαλαν σχετική αναφορά και στελέχη που υπηρετούν στην 120ΠΕΑ και εκτελούν υπηρεσία Πτέρυγας Οδηγού Υγειονομικής Υπηρεσίας.

  γ. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με το (γ) σχετικό απέκλεισε τα ανωτέρω στελέχη από τους δικαιούχους της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης επικαλούμενη ως αιτιολόγηση ότι σύμφωνα με την παρ. 3, του Άρθρου 7, του ΦΕΚ 468 Τεύχος Β, «Δεν αποτελεί διάθεση κατά τα καθοριζόμενα στην παρ. 2, η μετάβαση στρατιωτικού προσωπικού από μία Μονάδα ή υπηρεσία των ΕΔ σε άλλη όμοια για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, εφόσον οι Μονάδες- υπηρεσίες εδρεύουν εντός της ίδιας φρουράς και το διατιθέμενο στρατιωτικό προσωπικό δεν απαλλάσσεται από τα λοιπά καθήκοντα του στη Μονάδα ή Υπηρεσία από την οποία διατίθεται και στην οποία υπάγεται οργανικά».

3. Αρχικά, αποτελεί απορίας άξιο το γεγονός ότι, ενώ το ΓΕΑ καθιστά σαφές προς τους υφιστάμενους σχηματισμούς του (συμπεριλαμβανομένης και της ΔΑΕ) την αναγκαιότητα αποστολής στοιχείων προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία σε υγειονομικές υπηρεσίες Μονάδων, η ΔΑΕ επιλέγει να μην προωθήσει τα στοιχεία των Οδηγών της ΜΜ που εκτελούν υπηρεσία οδηγού στην Υγειονομική Υπηρεσία.

4. Επιπροσθέτως, η επίκληση της ΔΑΕ ότι, δεν συντρέχουν λόγοι διάθεσης σαφώς και κρίνεται μη ικανοποιητική διότι εστιάζει στην ερμηνεία του όρου «διάθεση» αδιαφορώντας για την ίδια την εκτέλεση «Υπηρεσίας» και τους κινδύνους που υποθάλπει η ενάσκηση των καθηκόντων και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid – 19. Ως εκ τούτου, κρίσιμο εν προκειμένω δεν είναι η διοικητική υπαγωγή ή η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων αλλά η καθεαυτού εκτέλεση υπηρεσίες που εν προκειμένω εκτελείται επ’ ωφελεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας από τους διατιθέμενους σε αυτήν οδηγούς της ΜΜ.

5. Επιπλέον, οι διευκρινιστικές οδηγίες του Αρ. Πρωτ. 2/οικ. 16422/6-4-20/ΥΠ.ΟΙΚ/ΔΕΠ, που επικαλείται η ΔΑΕ αναφέρουν ρητώς την συμπερίληψη στους  δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης το προσωπικό που με «οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης» διατέθηκε για την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19.

6. Τέλος αποτελεί ακατανόητο γεγονός η άνιση μεταχείριση (εξαίρεση) που υφίσταται το εν λόγω προσωπικό της 120 ΠΕΑ όταν σε αντίστοιχο προσωπικό λοιπών Μονάδων της ΠΑ (οδηγών της ΜΜ που εκτελεί υπηρεσίες σε Υγειονομικές Υπηρεσίες Μονάδων) συμπεριλαμβανομένων και Μονάδων της ΔΑΕ, χορηγήθηκε η εν λόγω οικονομική ενίσχυση κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων επί των ανωτέρω.

7.  Κατόπιν των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ για την επίλυση του προβλήματος, προτείνει την ΑΜΕΣΗ έκδοση σχετικής οδηγίας προς τη ΔΑΕ ώστε να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης τα στελέχη που εκτελούν διατεταγμένες υπηρεσίες υγειονομικής φύσεως για ανάγκες Μονάδων.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ. Αρχηγέ,

8.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, αναδεικνύει το θέμα αυτό, διότι οι συνάδελφοι μας, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια με υπευθυνότητα, φέροντας σε πέρας την αποστολή την οποία τους ανατίθενται, για την διακομιδή πιθανών κρουσμάτων του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, με κίνδυνο προσβολής των ιδίων. Τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, πιστά στις υποχρεώσεις μας, συνεχίζουμε και σε αυτή την κρίση να λειτουργούμε με αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Συνεχίζουμε να εκτελούμε στο ακέραιο τα καθήκοντά μας, φέροντας σε πέρας την αποστολή μας, ευελπιστώντας πως θα υλοποιήσετε τις αυτονόητες δεσμεύσεις σας.

9.  Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλ. 6983 515236

10.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook