ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                    Η Ένωση Λέσβου από τη στιγμή της σύστασής της ως πρώτη συσταθείσα πρωτοβάθμια Ένωση Στρατιωτικών στη Λέσβο εξέφρασε και εκφράζει τις αγωνίες δεκάδων συναδέλφων, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

                    Δυστυχώς, με πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Λέσβου, με σκεπτικό αντίθετο  σε σειρά προγενέστερων αποφάσεων τόσο σε επίπεδο Πρωτοδικείου όσο και σε επίπεδο Εφετείου, κρίθηκε νόμιμη η σύσταση μεταγενέστερου σωματείου, που ανήκει σε έτερη Ομοσπονδία.

                    Η Ένωσή μας σέβεται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και προς τούτο δεν προσήκει κανένα περαιτέρω σχόλιο για το σκεπτικό της απόφασης αυτής, ιδίως σε μία υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως η παρούσα.

                    Είμαστε βέβαιοι ότι η νομιμότητα της Ένωσής μας, της πολυπληθέστερης Ένωσης της Λέσβου, θα καταδειχθεί στον ανώτερο βαθμό, στον οποίο η Ένωσή μας προτίθεται να προσφύγει άμεσα.

Για τo Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook