Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) θέτει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ), το θέμα της ίσης αντιμετώπισης ως προς τη στήριξη των οικογενειών των συναδέλφων μας, που υπηρετούν και αυτές τη δική τους θητεία μαζί με τους πατέρες ή τις μητέρες που είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ως προς τη χορήγηση του επιδόματος τοκετού.

2. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Παράρτημα ΄΄Α΄΄, παραγρ. 17-19 του (α) όμοιου ως προς το Επίδομα Τοκετού προβλέπεται:

                  « 17. Υπολογίζεται µε βάση το εκάστοτε ηµερήσιο ενοποιηµένο (κλειστό) νοσήλιο των Γενικών Νοσοκοµείων και διαµορφώνεται, ως εξής:

                     α. Γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό:

                        (1) Ανθλγοί και ανώτερου βαθµού: 1.300,00 €.

                        (2) Υπξκοί και Ανθστές: 900,00 €

                   β. Σύζυγοι στρατιωτικών: 900,00 €

                 18. Το παραπάνω επίδοµα προσαυξάνεται:

                        α.  Κατά 20%, σε περίπτωση τοκετού σε νοσηλευτικό ίδρυµα που δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.∆. 2592/53 και του Ν.1397/83.

                        β.  Κατά 25%, σε περίπτωση που γεννηθούν περισσότερα από ένα παιδιά.

                 19. Σε περίπτωση µη φυσιολογικού τοκετού, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης της δαπάνης νοσηλείας, εφόσον το επίδοµα υπολείπεται αυτής.»

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα,

3. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., προτείνει την άμεση αναθεώρηση των ανωτέρω επιδομάτων, με την θέσπιση ενιαίου επιδόματος, για το σύνολο του Θήλυ στρατιωτικού προσωπικού καθώς και των συζύγων στρατιωτικών και την εναρμόνιση τους, με το επίδομα που λαμβάνουν οι συνάδελφοι μας Ανθλγοί και ανώτερου βαθμού, ήτοι 1.300,00 €.

4. Το επίδομα γέννησης δεν αποτελεί μισθολογική αμοιβή, αλλά συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας, για την ελληνική οικογένεια και την λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για τη χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

5. Εισηγητής θέματος, Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτρης τηλ. 6972070456.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: