ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με έκπληξη περιήλθε σε γνώση της Ομοσπονδίας μας ότι στη μισθοδοσία συγκεκριμένων στρατιωτικών, που υπηρετούν στην περιοχή των Χανίων και της Τρίπολης, διενεργήθηκε παρακράτηση υπέρ «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.» ύψους 12,60 ευρώ, όπως σαφώς αναγράφηκε στα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα – φύλλα μισθοδοσίας τους.

Η Ομοσπονδία μας, κατόπιν επικοινωνίας με τους συγκεκριμένους συναδέλφους, διαβεβαιώνει ότι δεν είναι μέλη οποιασδήποτε πρωτοβάθμιας Ένωσής μας. Άλλωστε, πρωτοβάθμιες Ενώσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Αρκαδίας δεν αποτελούν μέλη της Ομοσπονδίας μας.

Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της συνδρομής (12,60€) και τον τόπο υπηρεσίας των εν λόγω στρατιωτικών (Χανιά και Τρίπολη αντιστοίχως), είναι σφόδρα πιθανό ότι οι εν λόγω παρακρατήσεις έχουν διενεργηθεί και μέλλεται να αποδοθούν υπέρ έτερης Ομοσπονδίας. Ενόψει τούτου, η αναγραφή στα φύλλα μισθοδοσίας της επωνυμίας της Ομοσπονδίας μας (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), προσβάλλει ευθέως την φήμη και αξιοπιστία της στα μάτια συναδέλφων, καθόσον φαίνεται να παρακρατούνται υπέρ της ποσά που προορίζονται για άλλο φορέα.

Για το λόγο αυτό, με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε έντονα και ζητούμε όπως διορθώσετε άμεσα τα εν λόγω ενημερωτικά σημειώματα μισθοδοσίας, προς αποκατάσταση της αλήθειας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ομοσπονδία μας επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Facebook