Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την αγανάκτηση και απογοήτευσή της για την παράταση της αδικίας που υφίστανται τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης.

Όπως είναι γνωστό, ο νόμος 4336/2015 προέβλεπε ότι αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση προεδρικού διατάγματος ειδικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τότε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα αποζημιώνονταν όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνοντας 40€ ημερησίως αντί των έως τότε 29€. Η προθεσμία αυτή, που αρχικά ίσχυε μέχρι 30.6.2017, παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι τις 30.6.2019. Έκτοτε, τα αρμόδια Επιτελεία όφειλαν να αποζημιώνουν τους στρατιωτικούς με βάση τα ισχύοντα για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ρητά όριζε ο νόμος. 

Ξαφνικά όμως, με την ψήφιση του πρόσφατου άρθρου 55 του Ν.4701/2020, δόθηκε παράταση στην προθεσμία του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015, και τούτο μάλιστα αναδρομικά από 1.7.2019 ώστε να επιχειρηθεί να “νομιμοποιηθεί” εκ των υστέρων η συστηματική παραβίαση, για ένα ολόκληρο έτος, της κείμενης νομοθεσίας. 

Η ρύθμιση αυτή όχι μόνο είναι δικαιοπολιτικά απαράδεκτη και συνταγματικά έωλη, αλλά κυρίως συνιστά ευθύ εμπαιγμό των συναδέλφων.

Η Πολιτεία δυστυχώς έρχεται να δώσει “συγχωροχάρτι” στις δικές της παραλείψεις και ανομίες, αλλά και να καταργήσει συγχρόνως γεγενημένες αξιώσεις των στελεχών που μετακινήθηκαν μετά την 1.7.2019.

Η ρύθμιση αυτή μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, και η ΠΟΜΕΝΣ είναι αποφασισμένη να προσφύγει κατά αυτής με κάθε νόμιμο τρόπο. Ήδη έχει δοθεί εντολή στους νομικούς μας συμβούλους να επεξεργαστούν το ζήτημα ώστε να προσβληθεί άμεσα ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η υπομονή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έχει προ πολλού εξαντληθεί και ο εμπαιγμός που υφίστανται δεν μπορεί να μείνει αναπάντητος.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook