ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 65 του Ν.4587/2018 – ΦΕΚ 218/Α/24-12-2018 είχε παραταθεί μέχρι τις 30.6.2019 η προθεσμία για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθόριζε εκ νέου το ύψος τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 15 της υπο παρ. Δ9 της παρ. Δ κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94).

Σημειώνετε ότι τον Οκτώβριο του 2016 δόθηκε προθεσμία μέχρι την 30/6/2017, ενώ ακολούθησαν άλλες δύο παρατάσεις που έδιναν προθεσμία μέχρι την 30/6/2018 και με το άρθρο 65 του Ν.4554/2018 – ΦΕΚ 130/Α/18-7-2018 είχε δοθεί παράταση μέχρι την 31.12.2018.

Αυτή ήταν η 4η κατά σειρά παράταση προθεσμίας για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης να παραμένει καθηλωμένο από την 1-1-2016 στα 29,35€ ενώ των υπολοίπων Δημοσίων υπαλλήλων έχει αυξηθεί στα 40,00€ δίνοντας αρχικά τη δυνατότητα παράτασης 9 μηνών για την έκδοση ΠΔ που θα αφορά στα οδοιπορικά των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ.

Διανύοντας λοιπόν το 4 έτος από την ημέρα εφαρμογής του Νόμου περί οδοιπορικών, τα στελέχη των ΕΔ έχουν μετακινηθεί σ΄όλη την Επικράτεια για υπηρεσιακούς λόγους που μεταφράζεται σε χιλιάδες ημέρες εκτός έδρας και καταγράφοντας μία ακόμη πηγή απώλειας εσόδων του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.

Κατόπιν τούτου ενημερώνουμε όλα τα στελέχη, που έχουν μετακινηθεί με Φύλλο Πορείας από 1 Ιουλίου 2019 και μετά ότι θα πρέπει να αποζημιώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4336/2015.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook