Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, με αφορμή την πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελληνίων εξετάσεων και την επιτυχία των μαθητών που ξεκινούν τη νέα τους φοιτητική ζωή, δεν μπορεί παρά να σταθεί με σεβασμό, σε ξεχωριστούς ανθρώπους οι οποίοι με αστείρευτες δυνάμεις, μας παραδίδουν μαθήματα αξιοπρέπειας ήθους και αποφασιστικότητας.

2. Στο πλαίσιο αυτό εισηγείται, την καθιέρωση βράβευσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, του συνόλου των ΑΜΕΑ τέκνων, του εν ενεργεία Στρατιωτικού προσωπικού, που επιτυγχάνουν μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων, την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

3. Η βράβευση αυτή, ουσιαστικά αποτελεί την αναγνώριση των κόπων της κοινωνικής αυτής ομάδας, που κάτω από αντίξοες συνθήκες και σε πείσμα αυτών, επιτυγχάνει την περαιτέρω επιστημονική της κατάρτιση μέσω των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

4. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook