Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η σταδιοδρομία των στελεχών των Ε.Δ ανεξαρτήτως βαθμού απαιτεί, πέραν της στρατιωτικής και ακαδημαϊκή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Η συμμετοχή δε σε διεθνείς αποστολές και η επαφή με στελέχη των Ε.Δ άλλων χωρών, επιβάλει την άριστη γνώση ξένων γλωσσών τόσο για την ολοκλήρωσή τους όσο και για την ανάδειξη  του υψηλού επιπέδου των στελεχών των Ε.Δ της χώρας μας.

2. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (γ) σχετικό, που αντικατέστησε το (β) όμοιο, οι δαπάνες απόκτησης πτυχίων αποζημιώνονται, για πτυχία επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση), έως το ύψος του Μισθολογικού Κλιμακίου 35 της Α΄ κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του (α) σχετικού. Για τα πτυχία επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση) και Β2 (καλή γνώση) αποζημιώνονται έως το 50% της ανωτέρω περίπτωσης.

3. Με το (δ) σχετικό έγγραφο της, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής/ Περιφέρειας Αττικής (Ε.Σ.Π.Ε.Δ.Α.Π.Α.), μας ενημέρωσε ότι κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων των Οικονομικών και Λογιστικών Κέντρων τα οποία προέκυψαν από τις τελευταίες αποζημιώσεις πτυχίων που καθορίστηκαν δυνάμει του (β) όμοιου, προκύπτει σαφής μείωση των ανώτατων αποζημιώσεων που αγγίζει το 30%.

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Η περικοπή των ανωτέρω οικονομικών αποζημιώσεων λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας αναβάθμισης του έμψυχου δυναμικού των Ε.Δ και κατ’ επέκταση της ποιότητας των υπηρεσιών που καλείται να προσφέρει. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ πιστεύουμε ακράδαντα, πως η πολιτική ηγεσία οφείλει να παραχωρεί κίνητρα για τη βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων των στελεχών, επενδύοντας σε αυτό ως πολλαπλασιαστή ισχύος και αναμένουμε διορθωτικές ενέργειες επί του συγκεκριμένου θέματος.

5. Εισηγητής θέματος, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Υπίλαρχος Γεώργιος Ζγαρδανάς, τηλέφ 6946851804

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

 Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook