Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Σας ενημερώνουμε ότι, από τις 22 Οκτωβρίου 2018 εφαρμόζεται η ηλεκτρονική υποβολή των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης του στρατιωτικού προσωπικού της Π.Α., μέσω της εφαρμογής «IASIS – Υποβολή Υγειονομικών Δαπανών Προσωπικού».

2. Δυστυχώς όμως παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην αποζημίωσή των συναδέλφων με ολοένα αυξητικές τάσεις. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται κατά μείζονα λόγο στην χαμηλή στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου των δικαιολογητικών τόσο στη Διεύθυνση Υγειονομικού (ΔΥΓ), όσο και στο Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΟΛΚΑ).

3. Την παρούσα χρονική στιγμή η διαδικασία ελέγχου και αποζημίωση των υπόψη δαπανών διαρκεί περίπου έξι (6) μήνες. Η ανωτέρω κατάσταση έχει επιφέρει σοβαρά οικονομικά προβλήματα στο στρατιωτικό προσωπικό της Π.Α., ιδιαίτερα στα στελέχη που καταβάλουν σε μηνιαία βάση σημαντικά ποσά για ειδικές θεραπείες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ειδικές θεραπείες, τύπου λογοθεραπείας – εργοθεραπείας, αποζημιώνονται σε μηνιαία βάση, κατά μέσο όρο, γύρω στα 500€ και η ανωτέρω καθυστέρηση έχει ως συνέπεια να εκκρεμεί σε στρατιωτικό προσωπικό της Π.Α. αποζημίωση της τάξης των 3.000,00€, ποσό δυσβάσταχτο στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου:

   α. Να εφαρμοστούν οι απαραίτητες ενέργειες μέγιστης εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής «IASIS – Υποβολή Υγειονομικών Δαπανών Προσωπικού».

    β. Να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την επεξεργασία των  υπόψη δαπανών με το απαραίτητο προσωπικό, με σκοπό την επιτάχυνση των ανωτέρω διαδικασιών και την ομαλοποίηση της ροής των εξοφλητικών εντολών.

5. Εισηγητές θέματος: Ασμχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, Ανθστής (ΕΟΙΤ) Χρήστος Μασάνης.

6.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook