Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη ψήφιση της Υπουργικής Απόφασης Φ.400/15/214623/Σ. 3587/18/6-19  ΦΕΚ 2335 του Αναπληρωτή ΥΕΘΑ περί τροποποίησης της Υ.Α. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 ΦΕΚ 1139, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα».

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ακόμα πολύ σημαντική επιβεβαίωση της ορθότητας των προτάσεών μας, καθόσον υιοθετούνται στο σύνολο τους κατόπιν υποβολής τους με σχετικό έγγραφό μας.(https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/313-pomens-merimna-stelexon-pou-prostateyoun-amea ). Συγκεκριμένα γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις που είχαμε καταθέσει, προκειμένου οι ευεργετικές κοινωνικές παροχές, που εφαρμόζονται προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με οικογενειακά μέλη ΑΜΕΑ, να εφαρμοστούν επιπλέον για τα στελέχη με παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50%, και όσων έχουν την επιμέλεια ΑΜΕΑ με δικαστική απόφαση.  Οι παραπάνω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού θα εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, από την πρώτη μέρα της ίδρυσης της έθεσε πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της τα θέματα Μέριμνας Προσωπικού που απασχολούν καθημερινά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και κατά συνέπεια και τα θέματα στήριξης των συναδέλφων μας που επιμελούνται άτομα ΑΜΕΑ.

Με γνώμονα τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων θα εξακολουθήσουμε να αναδεικνύουμε καθημερινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σκληρά εργαζόμενα στελέχη των Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ευελπιστώντας στη θετική αντιμετώπιση τους, από την πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία, ιδιαίτερα σε συναδέλφους που επιφορτίζονται με το έργο της εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, αλλά και στο αυτονόητο δικαίωμα των ατόμων αυτών, για μια αξιοπρεπή συμμετοχή στην Ελληνική Οικογένεια.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook