ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Η ΠΟΜΕΝΣ από την πρώτη στιγμή απαίτησε την άμεση εφαρμογή της πρόβλεψης του νόμου για την καταβολή νυχτερινής αποζημίωσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έγκαιρα, συμβούλευσε τους συναδέλφους να προβούν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να διασφαλισθούν οι αξιώσεις τους, τη στιγμή που άλλοι συνιστούσαν «υπομονή» μέχρι να βγει η περίφημη υπουργική απόφαση, ή να βγει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ήδη οι πρώτες αγωγές συναδέλφων μας, που κινήθηκαν έγκαιρα διεκδικώντας την διετία 2017-2018, εκδικάζονται στις αρχές του 2021.

 

Σήμερα, βαδίζουμε πλέον στο 4ο έτος από την ψήφιση του άρθρου 127 του Ν.4472/2017, κατά το οποίο δεν έχει εκδοθεί ακόμη υπουργική απόφαση και δεν έχει ενεργοποιηθεί η επίμαχη διάταξη. Εκατοντάδες χιλιάδες ώρες νυχτερινής αποζημίωσης παραμένουν απλήρωτες, τη στιγμή μάλιστα που λόγω της κατάστασης των τελευταίων μηνών, έχουν ενταθεί και πολλαπλασιασθεί οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης του προσωπικού.

Η Ομοσπονδία μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα από την Πολιτική Ηγεσία, ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους της να προτείνουν ενέργειες για την διασφάλιση των αξιώσεων και της διετίας 2019 – 2020.

Κατόπιν αυτού, σας αποστέλλουμε την ενημέρωση του νομικού μας συμβούλου, κ. Ευαγγελάτου Αλκιβιάδη, για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν:

  • Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να υποβάλλουν αναφορά με την οποία ζητείται η χορήγηση βεβαιώσεων για τις υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί εντός του έτους 2019 και συγχρόνως διακόπτεται η παραγραφή των αξιώσεων [ επισυνάπτεται υπόδειγμα].
  • Με τη λήξη του έτους 2020 θα ζητηθούν υποβληθούν αντίστοιχες αναφορές, για τις υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί εντός του έτους 2020.
  • Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διατηρήσει αντίγραφα των αναφορών, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν.

 

 

Στη συνέχεια θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και τα χρονικά πλαίσια για την άσκηση αγωγών, μέσω των πρωτοβάθμιων Ενώσεων.

Προχωράμε μπροστά, οργανωμένα, δυναμικά, για να μην μείνει απλήρωτη ούτε μία ώρα νυχτερινής εργασίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook