Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Με αφορμή την επικείμενη έναρξη του νέου σχολικού έτους 2019 – 2020, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, επαναφέρει το θέμα της διευκόλυνσης των Στρατιωτικών σχετικά με την μεταφορά των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα δημοτικά σχολεία με διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης στην περίπτωση που δεν επηρεάζονται οι επιχειρησιακές λειτουργίες της Μονάδας- Υπηρεσίας τους.

2. Σύμφωνα με το (α) σχετικό, το ΓΕΣ ζήτησε από τις Διοικήσεις – Διευθύνσεις του, να διευκολύνουν τις οικογένειες των οποίων και οι δύο γονείς είναι στρατιωτικοί ή πολιτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεικών οικογενειών). Οι Διοικήσεις των Μονάδων δύναται να λαμβάνουν κατά την κρίση τους μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία ώστε να τηρείται μεταξύ άλλων, απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από την νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως.

3. Η Ομοσπονδία, αφουγκραζόμενη τον έντονο προβληματισμό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, προτείνει πέραν της καταγραφής των ωρών απουσίας από την υπηρεσία, των στελεχών που θα υποβάλουν αίτημα επιθυμίας χρήσης της εν λόγω διευκόλυνσης, τα κάτωθι:

    α. Επέκταση αρχικά της δυνατότητας πουν έχουν σήμερα τα στελέχη που υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς, στη μεταφορά των παιδιών τους στο σχολείο, στο σύνολο των στελεχών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις (Σ.Ξ. – Π.Ν. – Π.Α.), ανεξάρτητα αν είναι συζευγμένα με συναδέλφους στρατιωτικούς και ανεξάρτητα του εργασιακού φορέα του/της συζύγου τους.

   β. Συμψηφισμό των απολεσθέντων ωρών απουσίας από την υπηρεσία, με τις πάσης φύσεως επιπλέον ώρες εργασίας από το προβλεπόμενο 40ωρο εβδομαδιαίως όπως προτάθηκε με το (β) σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας μας.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Καλούμε την πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία να αποδείξουν έμπρακτα όπως διατείνονται τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων διευκολύνοντας τις οικογένειές των Στρατιωτικών ως ένα ηθικό χρέος απέναντι στο προσωπικό, το οποίο παρά τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ανταπεξέρχεται με τεράστια επιτυχία στο απαιτητικό του έργο, υπηρετώντας την πατρίδα σε κάθε Μονάδα του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.

5. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλι

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook