Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν του (ε) σχετικού, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.E. ΛΕΣ.) που της απεστάλη, σας μεταφέρει το αίσθημα αδικίας που επικρατεί στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με την έκδοση εγκύκλιου από το  Υπουργείο Εσωτερικών την 02 Μαΐου 2023, με θέμα «Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8 ης  Οκτωβρίου 2023» όπου για άλλη μια φορά η πολιτεία εξαιρεί τα στελέχη των Ε.Δ. Βαθμού Υπολοχαγού – Ανθυπολοχαγού από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

2. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 10 παρ 2 του (α) σχετικού, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων ή πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων οι Δικαστικοί λειτουργοί, οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών, καθώς και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του άρθρου 101Α του Συντάγματος ή των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές, αν για τα μέλη αυτά προβλέπεται από τον νόμο η πλήρης και αποκλειστική τους απασχόληση ή η αναστολή άσκησης εκ μέρους τους οποιουδήποτε άλλου δημόσιου λειτουργήματος ή καθήκοντος, αμειβόμενου ή μη, σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην αρχή αυτή. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά και μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών των δημοτικών αρχών, μπορούν να είναι υποψήφιοι, εφόσον παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του Π.Δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.

3. Με το  άρθρο 121 του  (β) όμοιου προστέθηκε  στις  μεταβατικές  διατάξεις  του άρθρου 90 του ν. 4804/2021, παράγραφος 9, με την οποία επήλθαν  τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες κωλυμάτων ειδικά για τις  αυτοδιοίκητές εκλογές που  θα διεξαχθούν  την 8 η Οκτωβρίου 2023,  κατ’  εφαρμογή  της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4804/2021.

4. Με τα  άρθρα  19  και  23  του  ν.  5043/2023,  στο  πλαίσιο  εξορθολογισμού των κωλυμάτων εκλογιμότητας, επήλθαν σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται πλέον των άλλων με την κατάργηση κωλυμάτων εκλογιμότητας σε συγκεκριμένες  κατηγορίες υποψηφίων, καταργώντας για τις δημοτικές εκλογές εν γένει  αλλά  και  συγκεκριμένα  για  τις δημοτικές  εκλογές  της  8ης  Οκτωβρίου 2023, τα κωλύματα εκλογιμότητας σε Αξιωματικούς των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέχρι του βαθμού του Υπαστυνόμου Α΄, του Υποπυραγού και του Ανθυποπλοιάρχου που ήταν σε ισχύ με το (α) σχετικό, εξαιρώντας όμως τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων βαθμού Υπολοχαγού – Ανθυπολοχαγού για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν οι περιορισμοί του (α) όμοιου.

5. Η δυσαρέσκεια των συναδέλφων μας είναι δικαιολογημένη, καθώς για πολλοστή φορά τα στελέχη των ΕΔ βιώνουν το αίσθημα της αδικίας λόγω της αναίτιας εξαίρεσης τους από την εν λόγω ρύθμιση, αποτελεί πρόδηλη παράβαση αντικείμενη στην συνταγματική αρχή της ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος και εύλογα αναρωτιούνται αν τελικά οι στρατιωτικοί αποτελούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6. Κατόπιν των παραπάνω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, προκειμένου να αρθεί η αδικία προς τα Στελέχη των Ε.Δ,  καλεί την Πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να παρέμβουν άμεσα  για να επέλθει τροποποίηση του (γ) σχετικού έτσι ώστε να περιληφθούν σε αυτό και οι Αξκοι των ΕΔ βαθμού Υπολοχαγού – Ανθυπολοχαγού, αποδεικνύοντας στην πράξη την βούληση τους για ισότιμη αντιμετώπιση των Ελλήνων Στρατιωτικών με τους υπόλοιπους εργαζομένους.

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού: Υπολοχαγός (ΔΒ) Σιδέρης Βότσης, τηλ. 6937481104

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Ασμχός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γώργιος Κυριακάκης
Ανχης (EM)

 

Facebook
Αρέσει σε %d bloggers: