Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Ανακοινώνουμε ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, η προθεσμία για τη συλλογή δικαιολογητικών για τη διεκδίκηση της Β’ Κατηγορίας του Μισθολογίου από στελέχη προερχόμενα από ΕΜΘ παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 4.9.2020.

Η ημερομηνία αυτή θα είναι και η τελική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών, ώστε στη συνέχεια να προωθηθούν προς επεξεργασία στα δικηγορικά γραφεία, για την κατάθεση των αγωγών.

Συνεχίζουμε δυναμικά τη διεκδίκηση όσων δικαιούμαστε, και καλούμε την Πολιτεία να παρέμβει άμεσα νομοθετικά ώστε να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες συναδέλφους.

Επιβεβαιώνουμε ξανά ότι, σε περίπτωση που υπάρξει νομοθετική επίλυση του ζητήματος πριν την κατάθεση των αγωγών, τότε τα δικαιολογητικά και τα χρήματα θα επιστραφούν στον κάθε συνάδελφο, ώστε να μην υπάρξει καμία επιβάρυνση.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook