Ηλικιακά Όρια Αποστρατείας του ν. 2439/1996

      Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 8 του ν. 2439/1996, προβλέπονται ηλικιακά όρια αποστρατείας ανά βαθμό.

2. Αυτό συνεπάγεται ότι όσοι έχουν καταταγεί στις τάξεις των ΕΔ έως τις 31/12/1990 και προάγονται σε Αξιωματικούς, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές.

3. Η συγκεκριμένη αδικία επηρεάζει ένα σημαντικό αριθμό στελεχών όλων των προελεύσεων ( Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ, Αξιωματικοί εξ Εθελοντών, Εθελόντριες) και όλως ιδιαιτέρως τους πρόσφατα προαχθέντες σε Ανθυπολοχαγούς και αντιστοίχων, προερχόμενων από τον θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας.

                Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4. Κατόπιν τούτου για να αρθεί αυτή η χρόνια αδικία, παρακαλούμε όπως προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση κατάργησης των καθοριζόμενων ηλικιακών ορίων λόγω βαθμού.

5. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης ΕΜΘ, Ιωάννης Σπαράγγης τηλ. 6906040436.

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Ταγματάρχης (ΠΖ) Παπαθανασίου Γεώργιος , τηλ. 6937023598.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook