Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Κατόπιν του (ε) σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), επανερχόμαστε στο θέμα της χορήγησης ειδικής άδειας προκειμένου να θεσπιστεί η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας, στο σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στις ειδικές υπηρεσίες στα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό, (ειδικότητας ΟΜΑΤ, Νοσοκόμοι τραυματιοφορείς κλπ), προσωπικό το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν υγειονομικό προσωπικό.

2. Υπενθυμίζεται ότι με το (γ) σχετικό έγγραφο, ενημερώθηκε η ηγεσία του ΓΕΣ, η οποία αντέδρασε άμεσα και προς την σωστή κατεύθυνση εκδίδοντας το (δ) όμοιο, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω άδεια επεκτείνεται για όλα τα στελέχη που υπηρετούν σε υγειονομικές Μονάδες και χειρίζονται ακτινολογικά μηχανήματα.

3. Επισημαίνουμε όμως πως παρά την ανωτέρω ρύθμιση, (η οποία αναφέρεται μόνο σε όσους χειρίζονται ακτινολογικά μηχανήματα), εξακολουθούν να στερούνται της συγκεκριμένης άδειας όλα τα στελέχη των ΚΙΧΝΕ που υπηρετούν σε επιστασίες που περιγράφονται στο (α) σχετικό:

‘’1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους, πλην ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν και απασχολούνται σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, ΑΙDS, προώρων, αίθουσες τοκετών και παραλαβής, υπηρεσίες αιμοδοσίας, μονάδες μεσογειακής αναιμίας και αιμορροφιλικών, τμήματα και μονάδες επειγόντων περιστατικών, ακτινοδιαγνωστικά, νεότερων απεικονιστικών μεθόδων (αξονικός-μαγνητικός), ακτινοθεραπευτικά, πυρηνικής ιατρικής, αιμοδυναμικά, μεταμοσχεύσεων, ειδικών λοιμώξεων, ψυχιατρικά που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, χημειοθεραπείας, ογκολογίας, τραπεζών γάλακτος, προγεννητικού ελέγχου, αντιμετώπισης στειρότητας και υπογονιμότητας, αιματολογικά εργαστηριακού τομέα, βιοπαθολογικά, διάλυσης κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων, κυτταρολογικά, παθολογικής ανατομικής, βιοχημικά, γενετικής, ιολογίας, ανοσολογίας-ιστοσυμβατότητας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών, μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στα ανωτέρω τμήματα και μονάδες.

4. Με δεδομένο πως η έκδοση του (δ) σχετικού εγγράφου του ΓΕΣ είχε σκοπό να εξαλείψει την ανωτέρω ανισότητα και όχι να δημιουργήσει νέα, θεωρούμε πως εκ παραδρομής εξαίρεσε πλήθος συναδέλφων που περιλαμβάνονται στο (α) σχετικό και παρακαλούμε για την εκ νέου ενημέρωση της ηγεσίας του ΓΕΣ με σκοπό την πλήρη επίλυση του ανωτέρω θέματος.

5. Επιπρόσθετα παρακαλούμε να προβλεφθεί η ένταξη στους δικαιούχους της ανωτέρω άδειας, του στρατιωτικού προσωπικού ειδικότητας τραυματιοφορέων (ειδικότητας ΟΜΑΤ, Νοσοκόμοι τραυματιοφορείς κλπ), λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την (β) σχετική εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπ΄αριθ. πρωτ. Γ2α/65797/27-11-2018 «Επέκταση της ειδικής άδειας μετ΄αποδοχών του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 σε περαιτέρω τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.», διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι της ειδικής είναι και:

        α. Οι εργαζόμενοι στην αποστείρωση κάθε Νοσοκομείου, καθόσον

εντάσσονται στη λειτουργία των Χειρουργείων,

       β. Όσοι εργαζόμενοι δεν συμπληρώνουν την πλήρη απασχόληση σε ένα από τα τμήματα και ειδικές μονάδες των Νοσοκομείων που ορίζονται στις σχετικές Κ.Υ.Α., αλλά σε δύο ή και περισσότερα από αυτά (όπως τραυματιοφορείς) και

        γ. Οι εργαζόμενοι στους υπερήχους.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6. Η αντιμετώπιση των Ελλήνων Στρατιωτικών ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας πρέπει να είναι αυτονόητη και κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε όπως η παραπάνω ευνοϊκή διάταξη περί της ειδικής άδειας μετ΄ αποδοχών, να επεκταθεί για το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στις ειδικές υπηρεσίες στα Κινητά Χειρουργικά Νοσοκομεία Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό, ειδικότητας τραυματιοφορέων (ειδικότητας ΟΜΑΤ, Νοσοκόμοι τραυματιοφορείς κλπ), προσωπικό το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν υγειονομικό προσωπικό.

7. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Ισότητας Φύλων, Αικατερίνη Κιουρτσίδου, τηλ. 6983513068.

8. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook