Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), λαμβάνοντας υπόψη την σχετική επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (ΕΣΠΕΕΡ), εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της, διότι παρά τις οδηγίες της κυβέρνησης και του ΓΕΣ, για την καταπολέμηση των κρουσμάτων έναντι της πανδημίας του ιού COVID-19 (κορωνοϊού) στη χώρας μας, διαπιστώνετε ότι στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς εκτελούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών (ΣΠΕΝ-ΤΠΕΝ) σε ομάδες περισσοτέρων των 10 ατόμων, θέτοντας σε κίνδυνο όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.

2.  Σε συνέχεια του (α) σχετικού, με το οποίο αναστέλλεται κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα – άσκηση, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 (κορωνοϊού), εκδόθηκε το (β) όμοιο το οποίο ορίζει την διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας (ΣΠΕΝ) στις 26 Μαρτίου 2020 αντί για τις 27 Απριλίου 2020 για τους Σχηματισμούς της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ και της ΑΣΔΕΝ και την 30η Μαρτίου 2020 για τους λοιπούς Σχηματισμούς και Κέντρα Εκπαίδευσης, μη λαμβάνοντας υπόψη τα προκαθορισμένα μέτρα για την προφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των συναδέλφων μας.

3.  Κατόπιν των ανωτέρω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ για λόγους προστασίας, καθώς και για την πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και την ασφάλεια των συναδέλφων μας έναντι της πανδημίας, προτείνει:

                 α.  Την ΑΜΕΣΗ αναστολή όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να θέσουν  σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των συναδέλφων μας και των οικογενειών τους, σε μια περίοδο που αναμένεται σύμφωνα με τους ειδικούς και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, έξαρση των κρουσμάτων του COVID-19 (κορονοϊού), ιδιαίτερα κατά τις πρώτες εβδομάδες του Απριλίου. 

                 β. Την περαιτέρω μεταφορά των εκάστοτε ημερομηνιών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις Μονάδες του Στρατού Ξηράς, παρακολουθώντας πάντα τα γεγονότα για την αντιμετώπιση του ιού και εκδίδοντας νεότερες διαταγές για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ αντιλαμβάνεται πλήρως την σημασία της καθολικής διεκπεραίωσης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Μονάδων, πλην όμως η προστασία του προσωπικού και των εν ενεργεία συναδέλφων μας, αποτελεί κύριο μέλημά μας σε τούτη την πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση, ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε προσβολή του ιού στο προσωπικό των Ε.Δ. Ενδεχόμενη προσβολή θα προκαλέσει πρόβλημα στο αξιόμαχο προσωπικό μας και στις Μονάδες, ιδιαίτερα δε σε αυτές που δεν έχουν την κατάλληλη υγειονομική κάλυψη για την αντιμετώπιση της πανδημίας με κίνδυνο την εξάπλωση του.

5.  Εισηγητής θέματος: Aναπληρωτής Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Eπχίας (ΠΖ) Πολυδεύκης Ιωάννου, τηλ. 6980286692

6.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377

 

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook