ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. σας ενημερώνει ότι έγινε αποδέκτης εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε απάντηση σχετικού εγγράφου της Ομοσπονδίας μας https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/710-pomens-amesi-lysi-stin-synypiretisi-stelexon-e-d-me-syzygous-ekpaideftikoys, για το θέμα της συνυπηρέτησης στελεχών των Ε.Δ. με συζύγους Εκπαιδευτικούς.

Η ανωτέρω απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού, δεν είναι ούτε ικανοποιητική ούτε σύννομη καθόσον δεν απαντώνται βασικά ερωτήματα που τέθηκαν με δεύτερο έγγραφο μας https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/777-pomens-synypiretisi-stelexon-ton-e-d-me-syzygous-ekpaideftikoys, παρά μόνο γίνεται αναφορά στη δυσχέρεια εφαρμογής του νόμου από μέρους της προαναφερόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου.

Κατόπιν αυτού η Ομοσπονδία μας θα επανέλθει άμεσα με νεότερο έγγραφο της προς το Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, διεκδικώντας την πιστή εφαρμογή της ευεργετικής διάταξης του άρθρου 21Α του ν.2946/2001 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.4553/2018 με σκοπό να:

– Αποφεύγονται αντιπαραθέσεις, προστριβές και πιθανές δικαστικές διενέξεις μεταξύ Διοίκησης και διοικουμένων.

 – Προστατεύεται ο θεσμός της οικογένειας σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος και επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη αφοσίωση των στρατιωτικών, στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και ως επί το πολύ, η εύρυθμη, ομαλή και απόλυτη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, στην οποία νομοθετικά προσδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα.

Μετά τιμής
Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Λγος (ΠΖ)

 

Facebook