ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

           Με το νέο έτος ξεκινάει μία σημαντική λειτουργία για την συνδικαλιστική εκπροσώπηση των στρατιωτικών. Αυτοματοποιείται το σύστημα συλλογής των συνδρομών των μελών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, ώστε οι σχετικές διαδικασίες να είναι απόλυτα γνωστές, διαφανείς και να έχουν την ελάχιστη επιβάρυνση για τον κάθε συνάδελφο. Όπως σε όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, έτσι και στις Ενώσεις Στρατιωτικών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΜΕΝΣ, η καταβολή των συνδρομών θα γίνεται με μηνιαία παρακράτηση.

           Συγκεκριμένα, μετά την ψήφιση και της τελευταίας τροπολογίας του ν. 4609/19 προβλέπεται η μηνιαία παρακράτηση και απόδοση των ετήσιων συνδρομών των μελών των πρωτοβάθμιων Ενώσεων υπέρ της Ομοσπονδίας και των Ενώσεων, με μέριμνα των λογιστικών κέντρων της Υπηρεσίας, μετά την κατάθεση των απαιτούμενων καταστάσεων μελών από την Ομοσπονδία.

           Η ΠΟΜΕΝΣ στα πλαίσια του νόμου καθώς και της απόφασης του Συνεδρίου (2019) της Ομοσπονδίας, για καθορισμό της ετήσιας συνδρομής στο ποσό των 18 ευρώ καταβληταίο σε μηνιαίες δόσεις του 1,5 ευρώ, κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τις πρώτες εννέα (9) Ενώσεις (πιλοτικά), στα αρμόδια όργανα για την έναρξη της ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 1.5 ΕΥΡΩ από την μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2020 που καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019. Για λόγους προετοιμασίας της Υπηρεσίας η ΓΔΟΣΥ όρισε ως χρόνο έναρξης της παρακράτησης του 1,5 ευρώ την μισθοδοσία του μηνός Φεβρουαρίου που καταβάλλεται τον Ιανουάριο (μην μας διαφεύγει ότι προπληρωνόμαστε).

           Σημειώνουμε ότι, από όσο γνωρίζουμε, το ανωτέρω ύψος της συνδρομής είναι από τα μικρότερα, αν όχι το μικρότερο σε σχέση με τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλο το δημόσιο τομέα.

           Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι από την δημιουργία της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων Ενώσεων μας μέχρι σήμερα όλα τα έξοδα λειτουργίας των Ενώσεων και της Ομοσπονδίας, καλύφθηκαν από έναν μικρό αριθμό των μελών μας.

          ΠΛΕΟΝ είμαστε μια μεγάλη Ομοσπονδία που χρειάζεται αυτή την μικρή ΜΗΝΙΑΙΑ οικονομική ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σας για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να διεκδικήσει και θέματα αδαπάνως για τα μέλη της.

          Ο στόχος της Ομοσπονδίας είναι μελλοντικά με την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των συναδέλφων να μειωθεί ακόμη περισσότερο η συνδρομή. Άλλωστε στόχος δεν είναι η συλλογή χρημάτων αλλά η κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Θεσμικής μας Εκπροσώπησης, όπως συμβαίνει σε όλα τα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης όλων των εργαζομένων.

          Δέσμευσή μας είναι επίσης, μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού της κάθε Ένωσης αλλά και της Ομοσπονδίας, να γνωρίζει κάθε συνάδελφος πού πηγαίνουν τα χρήματά του. Μόνο η απόλυτη διαφάνεια μπορεί να εμπεδώσει το αίσθημα εμπιστοσύνης που αποτελεί το θεμέλιο της υγιούς και επιτυχούς συνδικαλιστικής εκπροσώπησης.

          Τέλος προς διευκρίνιση και για την αποφυγή προσπαθειών παραπληροφόρησης  (η οποία δυστυχώς για άλλη μια φορά φαίνεται να έχει ξεκινήσει από συγκεκριμένα κέντρα) ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ :

  • Η συνδρομή είναι ετήσια 18 ευρώ αλλά παρακρατείται σε 12 μηνιαίες δόσεις του 1,5 ευρώ. Σύμφωνα με το Νομο, τα 2/3 αποδίδονται στην Ομοσπονδία (1ευρώ) και το 1/3 στην πρωτοβάθμια Ένωση (0,5 ευρώ).
  • Η συνδρομή ξεκινά από την 1/1/2020 οπότε και δεν τίθεται θέμα συνδρομών προηγουμένων ετών.

           Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι για ακόμη μια φορά ζητούμε να ενημερώνεστε από την επίσημη σελίδα της Ομοσπονδίας και ΟΧΙ από αμφιβόλου ποιότητας δημοσιογραφικές πηγές.

Προχωράμε ΟΛΟΙ μαζί για μια δυναμική χρονιά από διεκδικήσεις και επίλυσης προβλημάτων που ταλανίζουν την καθημερινότητα μας.

 

           Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

Facebook