Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Με έκπληξη και απογοήτευση περιήλθε σε γνώση μας η σχετική διαταγή, σύμφωνα με την οποία Ανθυπολοχαγοί προερχόμενοι από τον θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), πρόκειται να αποστρατευθούν εντός του τρέχοντος έτους, είτε λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας είτε λόγω συμπλήρωσης 35 ετών υπηρεσίας.

2. Η Ομοσπονδία μας έχει από καιρό επισημάνει το πλήθος των αδικιών που υφίστανται οι προερχόμενοι από το θεσμό των ΕΜΘ, τα προβλήματα από την μη ευθυγράμμιση των μισθολογικών (και ακολούθως συνταξιοδοτικών) παροχών μετά την απονομή του βαθμού του Ανθυπολοχαγού με το άρθρο 13 του Ν.4609/2019. Παράλληλα, έχουμε επισημάνει τα ζητήματα που τίθενται από την αυτεπάγγελτη αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας ή/και λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας, σε συνάρτηση με το Ν.4387/2016 (νόμος «Κατρούγκαλου») και το σε αυτόν οριζόμενο όριο των 40 ετών για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

3. Δυστυχώς, έφτασε η ώρα να εφαρμοστεί ένα στρεβλό νομοθετικό καθεστώς και να φανούν ανάγλυφες οι αντινομίες που έχουν δημιουργηθεί από τις ανωτέρω διατάξεις και την παράλειψη της Πολιτείας να άρει τις διαχρονικές αυτές αδικίες.

4. Όπως φαίνεται, οι Ανθυπολοχαγοί προερχόμενοι από τον θεσμό των ΕΜΘ, οδεύουν άμεσα προς αποστρατεία χωρίς να έχει επιλυθεί καμία από τις ανωτέρω εκκρεμότητες. Προκύπτουν λοιπόν τα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα:

α. Αν και τα εν λόγω στελέχη έχουν λάβει το βαθμό του Ανθυπολοχαγού δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.4609/2019, εντούτοις συνεχίζουν να αμείβονται ως Ανθυπασπιστές με τις αποδοχές της Κατηγορίας Γ’ του νέου ειδικού μισθολογίου του Ν.4472/2017. Με ποια όμως μισθολογική κατηγορία και ποιες αποδοχές θα αποστρατευθούν και συνταξιοδοτηθούν οι συνάδελφοι αυτοί; Με ποιες αποδοχές θα υπολογισθούν οι κάθε είδους συνταξιοδοτικές παροχές (κύρια, επικουρική, εφάπαξ); Θα συνεχίσει η Πολιτεία να κωφεύει στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων αυτών, να λάβουν αποδοχές αντίστοιχες του βαθμού του Ανθυπολοχαγού;

β. Πώς θα γίνει η προαγωγή τους στον αποστρατευτικό βαθμό του Υπολοχαγού, σύμφωνα με το Ν.4609/2019, όταν δεν έχει εκδοθεί ακόμη το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4609/2019 ;

γ. Για ποιο λόγο τα στελέχη αυτά αποστρατεύονται εντέλει προ της συμπλήρωσης 40 ετών στην Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να στερούνται της δυνατότητας να συμπληρώσουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με το Ν.4387/2016 και να λάβουν αξιοπρεπή σύνταξη, σύμφωνα και με όσα έχουν από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

δ. Ειδικά όσοι αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας και πριν τη συμπλήρωση 35 ετών, πώς διασφαλίζονται ότι θα τύχουν εφαρμογής τουλάχιστον οι προβλέψεις του άρθρου 5 του Ν. 4609/2019 περί παραμονής εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση 35ετίας, όταν είναι γνωστή η πρακτική που έχουν εφαρμόσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις τα αρμόδια Συμβούλια και έχουν αρνηθεί το εν λόγω δικαίωμα σε πλήθος περιπτώσεων;

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5. Η ΠΟΜΕΝΣ καλεί την Πολιτεία, να διορθώσει άμεσα ως οφείλει το πλήθος των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί, προτού αποστρατεύσει τα πρώτα στελέχη που υφίστανται σήμερα τα δυσμενή αποτελέσματα των αλλεπάλληλων νομοθετικών αλλαγών.

6. Εισηγητής θέματος, Γραμματέας Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών:  Ανθστης (ΥΓ) Τζανετόπουλος Παναγιώτης, τηλ. 69315806880 και Τομεάρχης Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών – Αναπληρωτής πρόεδρος συμβουλευτικής επιτροπής ΕΦΚΑ ΕΔ-ΣΑ : Ανθστης (ΕΜ) Σπαράγγης Ιωάννης, τηλ. 6906040436.

7. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook