ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Τον Οκτώβρη του 2019 η ΠΟΜΕΝΣ συμμετείχε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROMIL στις Βρυξέλλες. Πέραν της επιτυχούς έκβασης της ψηφοφορίας και κατόπιν της ένταξης της Ομοσπονδίας μας στον Οργανισμό ως τη μόνη εκπρόσωπο των εν ενεργεία στρατιωτικών, αναδείχθηκε από τη Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων της ΠΟΜΕΝΣ το ζήτημα της απεμπλοκής του στρατιωτικού προσωπικού από τα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών.

Ο Πρόεδρος Emmanuel Jacob σε συνέχεια της αλληλογραφίας μας, συνέταξε επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission) κ. Μαργαρίτη Σχοινά και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο, η οποία ταυτίζεται με τις ανησυχίες των Ελλήνων Στρατιωτικών που εμπλέκονται στις εν λόγω δομές.

Λόγω του χαρακτηρισμού της επιστολής ως εμπιστευτική, θα αναλυθεί στο προσεχές Δ.Σ.                       

 

  Για την Εκτελεστική Γραμματεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Ρώτας
Επγός (ΥΔΚ)

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου
Τχης (ΠΖ)

 

Facebook