Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, έγινε αποδέκτρια καταγγελιών συναδέλφων μας, σύμφωνα με τις οποίες ΔΕΝ έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα, η έκτακτη Οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από τη Δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, που εμπλέκεται άμεσα σε νοσηλεία ασθενών, νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.

2.  Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Ν.4690/30-05-2020:

«1. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί σε νοσοκομεία (Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις παρασχεθείσες εκ μέρους τους υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19….’’

 2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός από 25.2.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως υπηρετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.

 3. Τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε., τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., υπό την εποπτεία των οικείων Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις για τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των παρ. 1 και 2..»

 

3.  Παρά λοιπόν τα ανωτέρω προβλεπόμενα η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, προερχόμενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για τις παρασχεθείσες εκ μέρους τους υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, δεν κατέστη δυνατόν να καταβληθεί στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του 251 ΓΝΑ, που υπηρετεί στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου, στο Τμήμα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών Covid-19 και στην κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19 (κλινική 2β).

4.  Σύμφωνα με όσα μας καταγγέλλονται, η Διοίκηση του Νοσοκομείου και κατ’ επέκταση η Διεύθυνση Υγειονομικού Προσωπικού, έστειλε λανθασμένα στοιχεία και λίστες στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν επιπλέον προσωπικό άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να μην έχουν λάβει την εν λόγω έκτακτη οικονομική ενίσχυση, συνάδελφοι που πραγματικά το δικαιούνταν. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση καταβλήθηκε ήδη στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί στα υπόλοιπα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΝΝΑ, 401ΓΣΝΑ και 424 ΓΣΝΕ).

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.  Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, καλούμε την πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι μας που υπηρετούν στο 251 ΓΝΑ, εξαιτίας της μη υπεύθυνης αντιμετώπισης του θέματος.

6.  Εισηγητής θέματος, Γραμματέας Ισότητας Φύλλων : Σμίας (ΟΝΣ) Κατερίνα Κιουρτσίδου, τηλέφ. 6983513068.

7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Facebook